Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Od 13. avgusta 2010 bo obvezno dodatno usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil kategorij A2, A ali B

Da bi zmanjšali število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki začetniki, smo predpisali dodatni program usposabljanja, ki bo od 13. avgusta 2010 obvezen za voznike začetnike z vozniškimi dovoljenji kategorij A2, A in B. S tem želimo voznikom začetnikom omogočiti, da spoznajo lastno vožnjo, svoje sposobnosti in druge karakteristike vožnje ter se seznanijo s posledicami in z najpogostejšimi razlogi prometnih nesreč.

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da je voznik začetnik:
- voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti,
- voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo vozniško dovoljene pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini in
- voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

 

Program dodatnega usposabljanja mora opraviti voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je tu tudi opravil vozniški izpit ter pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, in imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A ali B na osnovi veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini (če je od izdaje tega vozniškega dovoljenja minilo manj kot leto dni), in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil programa za voznika začetnika.

 

Kandidatom za voznike motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, ki bodo opravili vozniški izpit in pridobili vozniško dovoljenje vključno do 12. avgusta 2010, in tistim, ki bodo vozniško dovoljenje za kategorijo A2, A ali B pridobili pred tem datumom ter kasneje še dodatno vozniško dovoljenje za katero iz omenjenih kategorij, se bo vozniško dovoljenje podaljšalo brez opravljenega dodatnega usposabljanja. Vsem ostalim kandidatom za voznike bo, ne glede na to, ali so opravili vozniški izpit pred uveljavitvijo določb ali ne, s 13. avgustom 2010 ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izdan tudi karton voznika začetnika za spremljanje njihovega dodatnega usposabljanja. Ob podaljšanju vozniškega dovoljenja pa se bo od njih zahtevalo tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

 

Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika obsega:

  1. Vožnjo odličnosti, ki vsebuje razgovor, samostojno vožnjo voznika začetnika, analizo in oceno njegove vožnje ter razpravo, pri kateri voznik opredeli svoja ustrezna ravnanja in kritične situacije, ki jih je zaznal med vožnjo ter poda lastno oceno upravljanja z vozilom.
  2. Vadbo varne vožnje, ki vsebuje praktični del in razpravo o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji na ovinku, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.
  3. Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, na kateri se udeleženci seznanijo z razlogi in s posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji. Vključuje ugotavljanje slabosti in pozitivnih lastnosti obnašanja, ki so jih udeleženci opazili pri svoji vožnji, ugotavljanje razlogov za prehitro vožnjo in glavnih slabosti tvegane vožnje, razpravo o pogostosti vožnje pod vplivom alkohola in drugih opiatov ter možnih posledic takšne vožnje, predstavitev vpliva psihofizičnih sposobnosti na vožnjo, spodbujanje sposobnosti predvidevanja, opazovanja in ocenjevanja ter prilagajanja hitrosti prometni situaciji, ugotavljanje motenj, ki odvračajo pozornost voznika od vožnje, ter predstavitev primernega odnosa voznikov do ostalih udeležencev v prometu.


Programa dodatnega usposabljanja se mora voznik začetnik udeležiti v predpisanem zaporedju. Prvi del vožnje odličnosti mora opraviti po najmanj dveh mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja, enodnevne vadbe varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa po najmanj dveh mesecih od udeležbe na prvem delu vožnje odličnosti, drugega dela vožnje odličnosti pa po najmanj dveh mesecih od udeležbe na enodnevni vadbi varne vožnje.


Vožnjo odličnosti izvajajo avtošole, vadbo varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pa organizacije, ki jih pooblasti Ministrstvo za notranje zadeve. Seznam izvajalcev vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa bomo objavili na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve.