Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) je nasledil Zakon o azilu iz leta 1999, ki je bil do leta 2006 večkrat noveliran. ZMZ sistemsko ureja celotno področje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji, njegov namen pa je celovit prenos določb skupnega evropskega azilnega sistema v nacionalno zakonodajo ter uvedba zakonitih, učinkovitih in hitrih azilnih postopkov za zagotovitev potrebne zaščite državljanov tretjih držav, ki so pridobili mednarodno zaščito, in njihove vključitve v slovensko družbo.

 

Z dopolnitvami in spremembami Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ) želimo odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Zakon želimo uskladiti z mednarodnimi standardi, ki veljajo na tem področju, ter zagotoviti varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin tako prosilcev za mednarodno zaščito kot tudi oseb, ki jim je mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji že priznana.

 

S predlagano novelo so nekatere rešitve usmerjene v dvig standardov, kot jih določajo skupna evropska azilna politika in drugi mednarodni standardi, druge rešitve pa so usmerjene v izboljšanje pogojev za uspešno vključitev oseb s priznano mednarodno zaščito v slovensko družbo, pri čemer se ohranjajo mehanizmi za preprečevanje zlorab na tem področju.

 

Ključne rešitve predlaganega zakona so usmerjene v dvig standardov pri postopkih za priznanje mednarodne zaščite (predvsem za ranljive kategorije oseb, vključujoč mladoletnike brez spremstva), dvig kakovosti postopkov za priznanje mednarodne zaščite ter zagotavljanje minimalnih standardov za ohranjanje osebnega dostojanstva prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito. Predlog zakona pa se nanaša tudi na nadgradnjo oziroma prenovo osebnih dokumentov, namenjenih osebam s priznano mednarodno zaščito, saj se zaradi uskladitve s pravnim redom EU uvaja  dovoljenja za prebivanje tujcev v kartični obliki, ki bo vsebovala biometrične zaščitne elemente obrazne prepoznave in prstnih odtisov, predvideva pa tudi prenovo varnostnih standardov potnega lista za begunca.