Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Damjan Lah na ministrski konferenci Kakovost in učinkovitost azilnih postopkov v Bruslju

Državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Damjan Lah se danes, 14. septembra 2010, udeležuje ministrske konference Kakovost in učinkovitost azilnih postopkov v Bruslju.

Na tokratni konferenci razpravljajo o nadaljevanju pogajanj o azilni zakonodaji, o krepitvi solidarnosti znotraj EU in o novoustanovljenem Evropskem uradu za podporo azilu, ki je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore državam članicam na področju azila.

 

Področje mednarodne zaščite na ravni EU je trenutno v fazi spreminjanja in dograjevanja. V obravnavi so namreč vsi ključni akti, ki na ravni EU opredeljujejo azilno politiko. Rok za sprejem in implementacijo vseh sprememb je leta 2012, ko je tudi rok za vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema.

 

"Pri pogajanjih o azilni zakonodaji se srečujemo z nekaterimi težavami, ki izhajajo iz dosedanjih razlik v interpretaciji obstoječih zakonodajnih aktov," je v razpravi poudaril državni sekretar, in dodal, da "Slovenija upa, da si bo novoustanovljeni urad kot enega od ključnih ciljev zadal poenotenje praks in interpretacij zakonodaje v državah članicah EU."

 

Na konferenci razpravljajo tudi o mehanizmu solidarnosti med državami članicami EU. Slovenija se zaveda pomena solidarnosti in podpira vse njegove vidike. "Za nas so najbolj pomembni mehanizmi institut premestitve, medsebojna pomoč in izmenjava najboljših praks", je ob tem povedal državni sekretar. Z ustanovitvijo urada je EU tako dobila priložnost za dodatno okrepitev teh mehanizmov in za povečanje njihove dostopnosti za države članice.