Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Kmalu se bo iztekla veljavnost večjemu številu osebnih izkaznic

V naslednjih dveh mesecih se bo iztekla veljavnost večjemu številu osebnih izkaznic, zato vse imetnike prosimo, naj preverijo veljavnost teh dokumentov in pravočasno vložijo vloge za nove. V zadnjih mesecih leta 2000 je bilo namreč izdanih veliko osebnih izkaznic z veljavnostjo 10 let.

Novembra bo tako potekla veljavnost 50.205 osebnim izkaznicam, decembra pa 84.131 osebnim izkaznicam. Iz evidence Ministrstva za notranje zadeve prav tako izhaja, da je 41.875 državljanom letos že potekla veljavnost osebne izkaznice, nove pa še niso pridobili.


Proizvajalec osebnih izkaznice mora skladno s pogodbo izdelati dokument v roku štirih delovnih dni od prejema naročila. Če sprejme več kot 2.000 vlog dnevno, se lahko rok za izdelavo podaljša.


Osebna izkaznica sicer ni obvezen dokument za mladoletne državljane, mora pa jo imeti vsak polnoleten državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (torej če nima veljavnega potnega lista, vozniškega dovoljenja, obmejne prepustnice, orožnega lista ipd.).


Vloga za izdajo osebne izkaznice se lahko vloži le osebno, in sicer na kateri koli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Vlogo za izdajo osebne izkaznice mladoletne osebe vloži zakoniti zastopnik. Otrok po dopolnjenem 8 letu starosti mora biti  ob vlogi navzoč. Vlogi je potrebno priložiti fotografijo ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki) in staro osebno izkaznico, ki jo uradna oseba uniči.


Cena, ki vključuje plačilo obrazca s personalizacijo in upravno takso, znaša:
- 16,70 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let (za polnoletne državljane);
- 13,16 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let (za državljane od 3 do 18 leta starosti);
- 13,16 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 let (za državljane do 3 leta starosti).


Osebna izkaznica je dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva. Z veljavno osebno izkaznico pa lahko slovenski državljani tudi potujejo, in sicer v Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.