Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija sprejela osem beguncev z Malte

V okviru pilotnega projekta Evropske unije je v Slovenijo pripotovalo osem beguncev. Namen projekta je vzpodbujanje k večji solidarnosti in porazdelitvi bremen med državami članicami EU, ki se na področju mednarodne zaščite soočajo z migracijskimi pritiski in ne morejo nuditi učinkovite integracije.

Pilotni projekt, za katerega je Republika Slovenija izkazala interes za sodelovanje že leta 2009, financira Evropska komisija. Decembra 2009 je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal podpisala Deklaracijo o partnerstvu, s katero je Ministrstvo za notranje zadeve zaprosilo za 90-odstotno sofinanciranje stroškov projekta iz Evropskega sklada za begunce. Preostali del, približno 7 tisoč evrov, smo zagotovili iz proračuna.

 

Pomoč Malti v tem projektu zagotavljajo tudi Slovaška, Romunija, Portugalska, Združeno kraljestvo, Luksemburg, Poljska, Madžarska, Nemčija in Francija, ki so se skupaj s Slovenijo odločile za sprejem 255 beguncev.

 

Partnerja v projektu sta tudi medvladni organizaciji Mednarodna organizacija za begunce (IOM) in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNCHR).

 

Osmim beguncem (štirje so državljani Sudana, štirje pa Somalije), ki so se za prihod v Slovenijo odločili sami, je bil status begunca priznan že na Malti, izpolnjujejo pa tudi pogoje za priznanje statusa begunca po Zakonu o mednarodni zaščiti v Republiki Sloveniji.

 

Begunci bodo nastanjeni v integracijski hiši, kjer bodo vključeni v 210 ur trajajoč orientacijski program in tečaj slovenskega jezika. Orientacijski program obsega praktično spoznavanje okolja, kjer bodo osebe nastanjene, predstavitev šolskega in zdravstvenega sistema ter sistema zaposlovanja v Sloveniji, pomoč pri administrativnih opravilih (npr. odpiranje računa na banki) in individualno pomoč. Program učenja osnov slovenskega jezika bo obsegal 90 ur. Po končanem orientacijskem programu in programu učenja osnov slovenskega jezika bodo osebe vključene v že obstoječe programe vključevanja za osebe z mednarodno zaščito.

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve bomo vseskozi spremljali proces vključevanja preseljenih oseb v novo okolje in analizirali rezultate, ki bodo v pomoč pri odločitvah o morebitnih nadaljnjih aktivnostih Slovenije v okviru delitve bremen med državami članicami EU.

 

Od leta 1995 do konca leta 2009 je bila mednarodna zaščita v Sloveniji priznana 186 osebam. Lani smo prejeli 202 prošnji za mednarodno zaščito (do konca oktobra letos 158), status begunca pa smo odobrili 20 osebam (letos 13). Največ prosilcev je bilo državljanov Bosne in Hercegovine (20 odstotkov), Kosova (14 odstotkov) in Srbije (9 odstotkov). Statistično poročilo Direktorata za migracije in integracijo za leto 2009 je objavljeno na spletni strani ministrstva v rubriki Tujci v Sloveniji:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/Statisti%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo_Direktorata_za_migracije_in_integracijo_2009.pdf.