Skoči na vsebino

NOVICA

Dan migranta, teden odprtih vrat

Na Slovenski cesti 55 v Ljubljani, kjer deluje INFO točka za tujce, se je danes, 13. decembra 2010, začel teden odprtih vrat. Tujci, predvsem delavci migranti iz držav zunaj Evropske unije in njihovi družinski člani, lahko do 17. decembra 2010 na enem mestu dobijo vse informacije in nasvete o življenju, zaposlitvi, delu in izobraževanju v Sloveniji.

Svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, Direktorata za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve, Upravne enote Ljubljana, Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, EURES – mreže evropskih javnih služb za zaposlovanje, Študentske svetovalnice, NCIPS - Nacionalnega centra za informiranje in poklicno svetovanje, Skupnosti centrov za socialno delo, Slovenske filantropije, Zveze svobodnih sindikatov ter predstavnika Veleposlaništev Bosne in Hercegovine ter Makedonije bodo delavcem migrantom in njihovim družinskim članom v pomoč z informacijami o:

•možnostih in pogojih za zaposlitev, delo in podjetništvo v Sloveniji;
•postopkih in potrebni dokumentaciji za pridobitev vizuma, dovoljenjih za bivanje v Sloveniji ter ustreznih delovnih dovoljenj;
•pravicah delavcev migrantov, izhajajočih iz delovnopravne zakonodaje;
•možnostih poklicnega izobraževanja, dodatnega usposabljanja in učenja slovenskega jezika;
•pomoči vladnih in nevladnih organizacij pri premagovanju administrativnih ovir.

 

Teden odprtih vrat organizirata ob svetovnem dnevu migranta (18. december) Direktorat za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve in Zavod RS za zaposlovanje - INFO točka za tujce. Z informiranjem, svetovanjem in pomočjo pri ureditvi delovnih in življenskih pogojev v Sloveniji želimo povečati možnosti zaposlitve tujcev oziroma delavcev migrantov.


Več informacij, vključno s programom dogajanja, je objavljenih na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje. Celovite informacije za tujce so stalno na voljo tudi na spletnem portalu Infotujci, za katerega skrbi Ministrstvo za notranje zadeve RS.