Skoči na vsebino

NOVICA

Teden odprtih vrat Info točke za tujce dobro obiskan

Danes, 17. decembra 2010, se je zaključil Teden odprtih vrat Info točke za tujce, ki sta ga ob svetovnem dnevu migrantov organizirala Info točka za tujce Zavoda za zaposlovanje in Direktorat za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve.

Informiranja in svetovanja je bilo v tem tednu deležnih 130 tujih delavcev oz. migrantov. Največ tujcev oz. migrantov je bilo državljanov Bosne in Hercegovine ter Makedonije, nekaj pa tudi drugih držav.

 

Na njihova vprašanja o postopkih pridobitve delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje, zaposlitvenih in izobraževalnih možnostih v Sloveniji, brezplačnih možnostih učenja slovenskega jezika ter postopkih priznavanja in vrednotenja izobrazbe, pridobljene v tujini, so odgovarjali svetovalci:
• Zavoda za zaposlovanje,
• Direktorata za migracije in integracijo MNZ,
• Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar,
• EURES – mreže evropskih javnih služb za zaposlovanje,
• Študentske svetovalnice,
• NCIPS - Nacionalnega centra za informiranje in poklicno svetovanje,
• Skupnosti centrov za socialno delo,
• Slovenske filantropije,
• Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• Skupnosti centrov za socialno delo,
• Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter
• predstavnika Veleposlaništev Bosne in Hercegovine ter Makedonije.

 

Namen Tedna odprtih vrat Info točke za tujce – delavcem migrantom iz držav zunaj Evropske unije ter njihovim družinskim članom na enem mestu zagotoviti informacije o življenju, zaposlitvi oz. delu in izobraževanju v Sloveniji – je bil uresničen.

 

Info točko so obiskali tudi predstavniki Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, podjetja Data Ljubljana, ki izvaja svetovanje za podjetništvo, ter Zavoda MISSS iz Ljubljane, ki izvaja računalniško izobraževanje za tujce in program Psihološka pomoč priseljencem, ter se dogovorili za sodelovanje z Info točko za tujce.

 

Zanimanje za INFO točko za tujce, ki je del projekta Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin, je že od začetka njenega delovanja, maja 2010, veliko. Svetovalci INFO točke so pri ureditvi delovnih in življenjskih pogojev pomagali že 4.050 tujim delavcem, svetovanje pa poteka tudi na terenu med tujimi delavci.

 

Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.