Skoči na vsebino

NOVICA

MNZ prejel certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in glavni inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve Roman Klopčič sta danes, 20. decembra 2010, sprejela certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V imenu Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje jima ga je podelil direktor inštituta Igor Likar.

Ministrstvo za notranje zadeve je certifikat kakovosti prejelo za delovni področji sekretariata in inšpektorata za notranje zadeve. Standard ISO 9001:2008 je osredodočen na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev, naše ministrstvo  pa je pri vzpostavitvi in dokumentiranju sistema uporabilo projektni pristop in lastne kadrovske vire in zmogljivosti.

 

Prednosti vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti v MNZ so predvsem preglednejša organiziranost, dokumentiranost poslovnih procesov z odgovornostmi in pooblastili, odločanje na podlagi dejstev, izboljšanje notranjega komuniciranja, ozaveščenost zaposlenih o kakovosti upravnega dela in doseganju odličnosti v vseh opravilih. Vzpostavljen sistem kakovosti z merjenjem in analiziranjem poslovnih procesov omogoča njihovo stalno izboljševanje  in je v pomoč vodstvu kot analitična podlaga tudi za dolgoročnejše oblikovanje korektivnih in preventivnih ukrepov. Zagotavlja tudi izpolnjevanje zahtev odjemalcev. Je integriran del poslovnega sistema in ni samo v domeni njenega neposrednega vodstva, temveč zahteva tudi vpetost posameznikov v izvajanje procesov, ki omogočajo uresničevanja poslanstva MNZ.

 

S pridobitvijo certifikata kakovosti je Ministrstvo za notranje zadeve zavezano k doseganju postavljenih ciljev kakovosti in  izpolnjevanju zahtev zakonodaje, regulative in odjemalcev, torej tako zaposlenih, kot tudi vseh zunanjih odjemalcev.
 
V prihodnjem letu je predvidena vzpostavitev in certificiranje sistema vodenja kakovosti tudi v drugih notranjih organizacijskih enotah MNZ, ki je svojo politiko kakovosti usmeril k uporabniku, razvoju partnerskih odnosov z državljani, organi državne uprave, lokalnimi skupnostmi, nosilci javnih pooblastil in drugimi nevladnimi organizacijami, zasebnim sektorjem ter drugimi deli družbenega sistema. Predvsem pa je naša politika kakovosti usmerjena k dvigu kakovosti storitev in s tem povečanju zadovoljstva uporabnikov, razvoju projektno naravnane in poslovnim procesom prilagojene organizacije. Naša vizija je izboljšati poslovne procese, pri tem pa želimo dvigniti raven storitev uporabnikom.