Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela predlog zakona o zasebnem varovanju in predlog zakona o detektivski dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog zakona o zasebnem varovanju in predlog zakona o detektivski dejavnosti.

Novosti obeh zakonov je na novinarski konferenci po seji vlade predstavil državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Damjan Lah.

 

Bistvene novosti predloga zakona o zasebnem varovanju:

- Zakon jasno razmejuje pristojnosti posameznih subjektov, ki opravljajo naloge na področju zasebnega varovanja. V veljavnem zakonu namreč niso določene vloga in pristojnosti reprezentativne zbornice.

- Ker pogoji za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja doslej niso bili določeni jasno in sorazmerno, predlog zakona to pomanjkljivost odpravlja. Odpravljene so minimalne kvote števila varnostnega osebja kot pogoj za licenco. Bolj jasno so določeni varnostno preverjanje, strokovna usposobljenost, izpolnjevanje standardov, znanje slovenskega jezika in ugotavljanje zdravstvene in psihične primernosti za opravljanje zasebnega varovanja. Uvaja se nova licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, za katero bo moral imetnik imeti posebej usposobljene varnostnike.

- Določen je postopek za varstvo pravic posameznika, česar doslej ni bilo. Na prvi stopnji bo postopek reševal imetnik licence. V primeru pritožbe zoper ugotovitve imetnika licence bo na drugi stopnji vključeno reprezentativno združenje (zbornica). Če bo varnostnik nezakonito uporabil ukrep, pa bo pristojna policija.

- Gospodarske družbe, državni organi in drugi, ki bodo želeli sami organizirati varovanje ljudi in premoženja na svojem območju, gre za tako imenovano interno varovanje, bodo lahko zaposlili usposobljeno in preverjeno varnostno osebje, ne da bi pridobili licenco.
- Na delovnih oblekah, vozilih in opremi bodo jasneje vidne oznake z napisom "varovanje".
- Poleg tega predlog zakona natančneje ureja varovanje poslovanja z gotovino in varovanje na javnih prireditvah.

 

Bistvene novosti predloga zakona o detektivski dejavnosti so:
- Detektivska zbornica ohranja javno pooblastilo za podeljevanje in odvzemanje licenc. Tako so zagotovljeni učinkoviti nadzorni mehanizmi nad podeljenim pooblastilom in inšpekcijski nadzor. Poleg tega bo zbornica dajala soglasja tujim detektivom in izvajala strokovne nadzore. Določeno je tudi obvezno članstvo v Detektivski zbornici.

- Detektivsko licenco s podeljenim certifikatom lahko pridobi samo fizična oseba. Detektivu se podeli službena izkaznica, s katero se bo lahko izkazoval na terenu.

- V veljavnem zakonu je pomanjkljivo urejen postopek ugotavljanja varnostnih zadržkov pri izdaji licence. Detektivi morajo biti varnostno preverjeni in brez varnostnih zadržkov, zakon pa jasno določa, kako poteka varnostno preverjanje in kaj so varnostni zadržki.

- Če se z detektivsko dejavnostjo ukvarjajo pravne osebe, lahko to opravljajo v vseh oblikah gospodarskih družb (do sedaj samo d. o. o. in d. n. o.). Zaposlenega morajo imeti detektiva z veljavno licenco in imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo. Določi se možnost opravljanja pripravništva, prakse ali vajeništva.

- Uvedeno je obvezno usposabljanje pred opravljanjem detektivskega izpita, ki v veljavnem zakonu ni bilo predvideno. Pripravljen bo program usposabljanja, ki ga bo izvajala organizacija s podeljenim javnim pooblastilom.

- Pristojnosti detektiva so jasno določene.

- Določeni so pogoji, pod katerimi lahko tuji detektivi opravljajo detektivsko dejavnost v Sloveniji, kar je usklajeno z Direktivo EU o storitvah na notranjem trgu.
- Zakon jasno razmejuje pristojnosti posameznih subjektov, ki opravljajo naloge na področju zasebnega varovanja. V veljavnem zakonu namreč niso določene vloga in pristojnosti reprezentativne zbornice.