Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nova uredba o integraciji tujcev širi krog upravičencev do brezplačnih integracijskih programov

1. januarja 2011 bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o integraciji tujcev. Bistvena novost je širitev kroga upravičencev do brezplačnih integracijskih programov. Po novem bodo do njih upravičeni tudi družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in novo prispeli državljani tretjih držav. Spreminjajo se tudi pogoji za opravljanje brezplačnega izpita iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

V skladu s spremembami in dopolnitvami uredbe so do brezplačnih programov upravičeni:


1. Državljani tretjih držav, ki imajo izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega leta. Upravičeni so do 60 ur učenja slovenskega jezika in do 30 ur seznanjanja s slovensko zgodovino, s kulturo in z ustavno ureditvijo oz. do 60 ur enotnega programa.

2. Državljani tretjih držav, ki zadnje leto prebivajo v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje izdano z veljavnostjo enega leta, in njihovi družinski člani, ki imajo dovoljenje izdano zaradi združitve z družino. Upravičeni so do 180 ur učenja slovenskega jezika in 30 ur seznanjanja s slovensko zgodovino, s kulturo in z ustavno ureditvijo oz. do 180 ur enotnega programa. Če so že obiskovali program učenja slovenskega jezika v obsegu 60 ur, so upravičeni do razlike, in sicer do 120 ur.

3. Državljani tretjih držav, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, in njihovi družinski člani, ki imajo dovoljenje izdano zaradi združitve z družino. Upravičeni so do 180 ur učenja slovenskega jezika in 30 ur seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo oz. do 180 ur enotnega programa.

4. Državljani tretjih držav, ki so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in imajo dovoljenje izdano zaradi združitve z družino. Upravičeni so do 180 ur učenja slovenskega jezika in 30 ur seznanjanja s slovensko zgodovino, s kulturo in z ustavno ureditvijo oz. do 180 ur enotnega programa.

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika so upravičeni vsi, ki so se udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in so bili v programu prisotni vsaj 80 % ur. Evidenco prisotnosti vodi izvajalec programa.

Skladno  z novo uredbo se za udeležbo v programih državljani tretjih držav prijavijo na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Če izpolnjujejo pogoje, jim upravna enota izda potrdilo, s katerim se zglasijo pri izbranem izvajalcu programa. Seznam izbranih izvajalcev programov je dostopen na spletni strani www.infotujci.si, na državnem portalu e-uprava in na upravnih enotah.

Brezplačne programe financirata Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav.


Seznam izbranih izvajalcev v letu 2011:


Programi učenja slovenskega jezika


CENE ŠTUPAR - CENTER ZA PARMANENTNO IZOBRAŽEVANJE
Vojkova cesta 1, LJUBLJANA
T: 01/234 44 00, 234 44 02


LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
Vrazova ulica 12, ORMOŽ
T: 02/741 55 00


LJUDSKA UNIVERZA CELJE
Cankarjeva ulica 1, CELJE
T: 03/428 67 50


LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1a, ŠKOFJA LOKA
T: 04/506 13 00


LJUDSKA UNIVERZA KOPER
Cankarjeva 33, KOPER
T: 05/612 80 00


MOCIS-CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Partizanska pot 16, SLOVENJ GRADEC
T: 02/88 46 400


LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
C. 5. maja 14, AJDOVŠČINA
T: 05/366 47 50, 041 437 785


RAZVOJNO IZOBRAŽEVANLNI CENTER NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 28, NOVO MESTO
T: 07/393 45 50


LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Dalmatinova ulica 8, KRŠKO
T: 07/488 11 60


Programi seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo:


LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
Trg zbora odposlancev 30, KOČEVJE
T: 01/893 82 70, 893 82 72


LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
Mestni trg 2, PTUJ
T: 02/749 21 58