Skoči na vsebino

NOVICA

Kriminalist Robert Slodej deloma razrešen varovanja podatkov v sojenju gradbincem

Ministrstvo za notranje zadeve je kriminalista Roberta Slodeja deloma razrešilo dolžnosti varovanja podatkov iz prvega odstavka 56. člena Zakona o policiji (ZPol) v kazenski zadevi zoper obtožene Tomaža Žiberta, Ivana Zidarja, Dušana Črnigoja, Ivana Demšarja, Boruta Farčnika, Srečka Gabriča in Ivana Krofliča.

Zaradi specifike konkretnega kazenskega postopka je kriminalist Robert Slodej razrešen varovanja podatkov v delu, ki pojasnjuje status sodelovanja s policijo, in v delu, ki se nanaša na sodelovanje s tujimi varnostnimi organi. Kriminalist Slodej pa ni razrešen dolžnosti varovanja podatkov v delu, ki se nanaša na razkritje taktike in metod dela kriminalistične policije, saj bi to onemogočilo uporabo enake taktike in metod dela kriminalistične policije v prihodnje.

 

Bistvena je namreč sestavina 56. člena ZPol v delu, ki navaja, da se z razrešitvijo delavca policije od varovanja podatkov ne ogroža življenja ali osebne varnosti posameznika. Posamezniki, ki posredujejo informacije o storilcih kaznivih dejanj, so v primeru razkritja podrobnosti neposredno ogroženi. Pri tem je potrebno preprečiti njihovo ogroženost tudi v primerih, ko se te osebe izpostavijo v javnosti ali drugih postopkih. Policija mora storiti vse, da posameznika, ki posreduje informacije, zavaruje, kar je njena ustavna in zakonska dolžnost. Pri takšnem ravnanju gre tudi za ohranitev zaupanja posameznikov do policije. Vsakršna zloraba zaupanja bi v prihodnosti onemogočala sodelovanje posameznikov s policijo, predvsem pri preiskovanju hujših oblik kaznivih dejanj.