Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS sprejela predlog Zakona o tujcih

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o tujcih in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zasnova zakona sicer ostaja taka, kot jo poznamo že iz obstoječega zakona iz leta 1999. V predlog zakona se na novo prenašajo tri direktive Sveta Evropske unije (Direktiva Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, Direktiva Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav), pri nastanku novega besedila so bile upoštevane tudi Smernice Evropske Komisije glede prostega pretoka oseb

 

Zakon prinaša številne novosti, ki predstavljajo določene olajšave oziroma dvig nivoja pravic migrantom:
1. Z uveljavitvijo načela vse na enem mestu se bo zmanjšalo administrativno breme za tujca, ki zaprosi za modro karto (tujci, ki so visokokvalificirani delavci). Modro karto bodo tujci pridobili po enotnem postopku in bo tujcu omogočala prebivanje in delo na ozemlju RS, kar je novost, saj bo tujec posloval samo z upravno enoto.
2. Predlog zakona daje več pravic tujcu, ki je v postopku prisilne odstranitve, saj mu bo dana možnost, da državo zapusti prostovoljno, hkrati pa mu bomo zagotovili ustrezno pravno varstvo.
3. Zakon zagotavlja varovanje pravic tujcem, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja, saj omogoča tujcu pridobitev dovoljenja za zadrževanje in v kasnejši fazi tudi dovoljenja za prebivanje, če je tujec pripravljen sodelovati s sodnimi organi v sodnem postopku (kazenskem in tudi civilnem) zoper delodajalca.
4. Predlog zakona uvaja tudi olajšan vstop za določene kategorije tujcev (športniki, trenerji, akreditirani novinarji, gospodarstveniki, tujci, ki se želijo izobraževati, družinski člani slovenskega državljana), saj jim omogoča izdajo vizuma za dolgoročno prebivanje za vstop v državo in urejanje prvega dovoljenja za prebivanje v državi.
5. Predlog zakona o tujcih omogoča nekaterim kategorijam tujcev pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje in vročitev tega dovoljenja za prebivanje v državi. Gre za raziskovalce in študente, ki imajo v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za prebivanje in želijo v Republiki Sloveniji prebivati dlje od treh mesecev, imetnike modre karte, ki jo je izdala druga država članica in želijo prebivati v RS dlje od treh mesecev in njihove družinske člane, rezidente za daljši čas in njihove družinske člane, tujce, ki so žrtve trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja ter družinske člane državljanov EU in slovenskih državljanov. 
6. Predlog zakona o tujcih razširja tudi definicijo družinskih članov tujcev in državljanov EU.
7. Predlog novega zakona o tujcih prinaša tudi novost, da se dovoljenje za začasno prebivanje lahko izda tujcu, katerega prebivanje je v interesu države zaradi kulturnih, znanstvenih, gospodarskih ali političnih razlogov. O konkretnih predlogih bo odločala vlada na predlog zainteresiranega ministrstva. Takšno ureditev pozna večina evropskih držav, tako pri državljanstvih, kot tudi pri dovoljenjih za bivanje. Kot veste, Slovenija že pozna pridobitev državljanstva po takem postopku.


Zvočni posnetek izjave Nine Gregori, direktorice Direktorata za migracije in integracijo v Ministrstvu za notranje zadeve na novinarski konferenci po seji Vlade RS