Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Konferenca o ustanavljanju skupnih preiskovalnih skupin za boj proti trgovini z ljudmi

Na Ministrstvu za notranje zadeve danes, 28. februarja in jutri, 1. marca 2011, v Grand Hotelu Union v Ljubljani pripravljamo tri mednarodne dogodke, in sicer: 1. Uvodno ministrsko konferenco "Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje Skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi"; 2. Osmo letno pregledno konferenco o sodelovanju na področju varnosti mej v JV Evropi; 3. Srečanje ministrov, podpisnikov Konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi.

Zgodaj popoldne se je končalo srečanje ministrov, podpisnikov Konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi, ki ga organizirata moldavsko predsedstvo Konvenciji o policijskem sodelovanju v JV Evropi in Sekretariat Konvencije. Osrednja tema srečanja je nadaljevanje vizumske liberalizacije v državah Zahodnega Balkana.

 

Ministrica za notranje zadeve je ob 17. uri odprla  Uvodno ministrsko konferenco "Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje Skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi".

 

Nagovor ministrice Katarine Kresal (velja govorjena beseda):

"Pozdrav vsem udeležencem, ministrom in njihovim namestnikom, prisotnim na današnji uvodni ministrski konferenci projekta "Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi".

Poseben pozdrav predstavniku Bolgarije – države partnerice v projektu, ki jo zastopa namestnik notranjega ministra g. Vesselin Vuchkov, in sodelujočemu organu v projektu – slovenskemu državnemu tožilstvu, ki ga predstavlja generalna državna tožilka Republike Slovenije ga. Barbara Brezigar. Poleg v projektu sodelujočih držav, med nami z veseljem pozdravljam še predstavnike: Europola – Lasla Salga, Eurojusta – Malči Gabrijelčič, DCAFa – Theodorja H. Winklerja.

 

Veseli me, da smo se danes zbrali, da obeležimo uvod v projekt Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi. Gre za poseben dogodek, saj s tem projektom uresničujemo cilj, ki smo si ga zadali na 10. Regionalni ministrski konferenci o ilegalnih migracijah, organiziranem kriminalu, korupciji in terorizmu.

 

Ministri smo si bili na konferenci enotni, da se lahko na trgovino z ljudmi in spremljajočo kriminaliteto odzovemo z vzpostavljanjem skupnih preiskovalnih skupin. Slednje se mi zdi pomembno predvsem, ker trgovina z ljudmi v vseh pomenih prerašča sam koncept nacionalne države in kot taka predstavlja izziv tudi meddržavnemu in medinstitucionalnemu sodelovanju.

 

Današnja konferenca je tako priložnost, da se poudari in ponovno izrazi politična volja do boja proti trgovini z ljudmi s pomočjo ustanavljanja skupnih preiskovalnih skupin.

V Stockholmskem programu je trgovina z ljudmi prepoznana kot področje, kjer je nujno potrebno okrepiti in izboljšati preprečevanje ter zatiranje tovrstne trgovine. V zvezi s tem je bistvenega pomena sodelovanje in usklajeno delovanje institucij EU in držav članic v partnerstvu s tretjimi državami, regijami in organizacijami. Eno izmed orodij preiskovanja trgovine je oblikovanje skupnih preiskovalnih skupin, s katerimi lahko dosežemo hitrejše odzivanje in olajšano sodelovanje ter izmenjavo informacij in kriminalistično obveščevalnih podatkov med pristojnimi organi držav članic. Po drugi strani pa lahko z osveščanjem glede dodane vrednosti pri sodelovanju Europola in Eurojusta vplivamo na večje vključevanje teh dveh agencij v novonastajajoče skupne preiskovalne enote ter s tem povečamo dotok informacij in kriminalistično obveščevalnih podatkov v Eropol in Eurojust.

 

Ker pa smo že na začetku ugotovili, da je trgovina z ljudmi globalen problem, ki ga moramo na tak način tudi reševati, pa je ključnega pomena regijsko delovanje in sodelovanje. Zavedati se moramo, da ima vsaka regija svoje specifike in da moramo to dejstvo pri povezovanju in sodelovanju upoštevati. Prav tako pomembno pa je tudi, da vse ukrepe pripravljamo skupaj z državami v regiji. Le na ta način se namreč lahko na probleme odzovemo bolj učinkovito. Jugovzhodna Evropa nedvomno ima svoje specifike tudi v odnosu do problema trgovine z ljudmi. V krepitvi sodelovanja znotraj regije, velja iskati skupne ukrepe, saj novi trendi in oblike trgovine z ljudmi zahtevajo učinkovitejše rešitve in medsebojno povezovanje vseh ključnih akterjev, tako stroke kot politike.

 

Ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin je tako za Slovenijo, kot tudi za regijo JV Evrope relativna novost. Praktičnih primerov, po katerih bi se zgledovali, je malo ali pa jih sploh ni in kljub obstoječi zakonodaji, ki daje pravno podlago za ustanavljanje tovrstnih skupnih preiskovalnih skupin, ni zaznati utečenih oblik delovanja.

 

Zaradi tega ocenjujemo, da je s tem projektom smiselno vzpostaviti pogoje – platformo določenih aktivnosti, ki bodo poleg že vzpostavljene zakonske podlage, omogočili učinkovitejše ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin v boju proti trgovini z ljudmi. Cilj projekta je razvijati in pospeševati koordinacijo, sodelovanje in krepitev medsebojnega zaupanja med organi, ki se srečujejo v boju zoper trgovino z ljudmi ter razvijati in pospeševati najboljše prakse z namenom zaščite in podpore žrtvam trgovine z ljudmi. Bistvenega pomena v projektu je tudi sodelovanje z Europolom in Eurojustom.

 

Jedro celotnega projekta predstavljajo delavnice, katerih cilj je vzpodbuditev strokovnjakov k uporabi skupnih preiskovalnih enot, ki lahko prinesejo dodano vrednost njihovim preiskavam ter pomagajo pri razvoju mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. V celotnem trajanju projekta bo izvedenih 5 delavnic, ciljne skupine projekta pa so predstavniki policije in tožilstva, vključene pa bodo prav tako tudi nevladne organizacije in nacionalni koordinatorji za boj proti trgovini z ljudmi.

 

S projektom si bomo prizadevali, skupaj z državo partnerico Bolgarijo, zagotoviti kar najboljše pogoje za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin v boju proti trgovini z ljudmi. Prepričani smo, da bodo strokovnjaki Europola in Eurojusta, ki v projektu sodelujejo, zagotovili dodano vrednost k uspešni implementaciji projekta.

 

Pričakovanja vseh nas, ki smo vključeni v projekt, so velika, tudi s strani Republike Slovenije, ki je projekt pripravila. Menimo, da je cilj izredno pomemben, saj je trgovina z ljudmi pereč problem v celotni regiji JV Evrope.

 

Prepričana sem, da bo po zgledu dosedanjih pobud Slovenije v regiji JVE tudi ta projekt dosegel znaten napredek v mozaiku boja proti temu odklonskemu pojavu sodobne družbe in predstavlja resnično voljo za učinkovito ukrepanje."

 

Ob robu konference so ministri podpisali usklajen "Sporazum o razumevanju", ki bo politična zaveza sodelujočih držav za uspešno izvedbo projekta.

 

Jutri je na vrsti osma letna pregledna konferenca o sodelovanju na področju varnosti mej v JV Evropi.

 

Program za torek, 1. marca 2011:
9.00: Začetek 8. letne ministrske konference o sodelovanju na področju varnosti meja v JV Evropi
9.45: Skupinska fotografija, odmor (fototermin)
10.15: Zasedanje: Identificiranje sinergij na področju nadaljnjega razvoja pristopa integriranega upravljanja meja v regiji in poti do članstva EU, odmor
11.45: Zasedanje: Poročila o stanju na področju operative in letni načrti aktivnosti za 2011; obravnava letnega načrta aktivnosti DCAF 2011
15.00: Zasedanje: Strateški pregled napredka na področju mejne varnosti regije, doseženega v letu 2010 ter predlogi za implementacijo do 2012
16.00: Fototermin ob podpisu deklaracije