Skoči na vsebino

NOVICA

Kresal: "V letu 2010 je bil na področju upravljanja meja v državah JV Evrope dosežen velik napredek."

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je ob zaključku današnje 8. letne ministrske konference o sodelovanju na področju varnosti meja v JV Evropi poudarila, da je bil »v letu 2010 na področju upravljanja meja v državah JV Evrope dosežen velik napredek, k temu pa je bistveno prispeval proces vizumske liberalizacije za države Zahodnega Balkana«.

Projekt, ki ga vodi Ženevski center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF), v sklopu katerega je bila organizirana tudi današnja konferenca, je usmerjen v vzpostavljanje boljšega nadzora v državah JV Evrope. Te države morajo prek tega projekta vsako leto predstaviti napredek in izboljšave na tem področju, vse v luči pristopanja teh držav k Evropski uniji in v schengenski prostor enkrat v prihodnosti.

 

Največji izziv za naprej je, kako bodo države iz regije upravičile ta korak naprej k vizumski liberalizaciji in dokazale, da sproščena svoboda gibanja ne pomeni tudi zmanjšanja notranje varnosti v EU. Vsi ministri so se danes tudi strinjali, da obravnava varnosti oz. ukrepov na mejah ne more biti ločena od ostalih varnostnih politik. 

 

"Varnost na mejah oz. uspešen nadzor na mejah lahko zagotovimo samo, če to jemljemo kot celovit projekt, kjer se upošteva tudi azilno, migracijsko politiko, politiko boja proti terorizmu, boja proti organiziranemu kriminalu. Ta pristop je pomemben, da zagotovimo varnost v regiji in v državah EU," je še povedala ministrica Katarina Kresal. Ob koncu konference so ministri podpisali deklaracijo, ki vsebuje zaključke srečanja in potrjuje temeljna načela medsebojnega sodelovanja.