Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica za notranje zadeve izdala usmeritve policiji glede policijske obravnave spolnega nasilja nad otroki

Glede na to, da je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal v letu 2011 za prednostno nalogo določila preprečevanje in osveščanje o spolnem nasilju nad otroki, kar je sicer tema, o kateri v družbi zelo neradi govorimo, in glede na nekatere odprte primere, ki so bili deležni kritične presoje javnosti, je ministrica potem, ko je dobila poročila Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, in na podlagi ugotovitev policijskega notranjega nadzora, v skladu s svojimi pristojnostmi izdala usmeritve in obvezna navodila policiji glede obravnave primerov nasilja v družini, katerih žrtve so otroci ali mladoletne osebe.

Policija mora tako zagotoviti takojšnjo vzpostavitev takšne organizacije dela kriminalistične policije na državni in regionalni ravni, na podlagi katere bo zagotovljena takojšnja, koordinirana, strokovna in kontinuirana obravnava kaznivih dejanj, katerih žrtve so otroci ali mladoletne osebe. V zahtevnejših primerih je potrebno zagotoviti strokovno in učinkovito koordinacijo dela Uprave kriminalistične policije, vključno s permanentnim nadzorom nad izvedenimi aktivnostmi in ukrepi. Pri izvajanju ukrepov mora policija ravnati dostojno in spoštljivo do žrtev nasilja.

 

Ministrica je policiji tudi naložila, naj okrepi sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, v primeru neustrezne odzivnosti pristojnih centrov za socialno delo pri obravnavi zahtevnejših primerov nasilja v družini mora prek nadrejenih zagotoviti aktivnejšo vlogo za usklajeno obravnavno posameznega primera. Policija mora zagotoviti, da se v vseh primerih nudenja pomoči pristojnim organom (asistenca), ko je vnaprej znano, ali se pričakuje prisotnost otrok na kraju, vse postopke izvede humano, taktično primerno in na način, da bodo otrokove koristi najmanj prizadete.

 

Policija mora o uresničevanju usmeritev ministrici poročati maja letos.