Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V Policiji se pripravljajo na uspešno implementacijo novosti in sprememb zakonodaje o varnosti cestnega prometa

V Policijski akademiji so v sodelovanju s Sektorjem za promet Uprave uniformirane policije pripravili štiri izvedbe tridnevnega programa Usposabljanja multiplikatorjev za prenos znanj o novih predpisih na področju varnosti cestnega prometa.

Marca in aprila 2011 se bo usposabljanj udeležilo okrog 190 policistov: pomočnikov komandirjev, inšpektorjev, odgovornih za prometno varnost, inšpektorjev prekrškovnega prava na policijskih upravah, predavateljev prometne varnosti v Policijski akademiji, inšpektorjev Specializirane enote za nadzor prometa in Specializirane enote za nadzor državne meje; v vsako izvedbo vključujejo tudi vojaške policiste.

 

Izvajalci programa usposabljanja so pripravljavci novih zakonov in strokovnjaki z izkušnjami iz Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Ministrstva za promet in Javne agencije RS za varnost prometa.

 

Svetovalec ministrice za notranje zadeve Branko Celar v uvodnem delu usposabljanja predstavi prednosti evropskega in nacionalnega prometnovarnostnega sistema, pojasni izhodišča in utemelji potrebe za spremembo zakonodaje. Predstavi porazdelitev pristojnosti in odgovornosti na več ministrstev za pričakovano zagotavljanje nacionalne varnosti v cestnem prometu.

 

 

Direktor Javne agencije za varnost cestnega prometa Ljubo Zajc predstavi naloge agencije in v kratkem predavanju predlaga, kaj morajo storiti vse odgovorne institucije, tudi policija, da bodo učinkovito doseženi cilji nove zakonodaje.

 

 

Vodja Sektorja prometne policije Ivan Kapun spregovori o pristojnostih in odgovornosti policije ter predstavi udeležencem strategijo za implementacijo novosti zakonodaje.


 

Udeleženci podrobno obravnavajo novosti in spremembe vseh štirih novih zakonov: Zakona o pravilih v cestnem prometu, Zakona o cestah, Zakona o vozilih, Zakona o voznikih, v povezavi z Zakonom o prekrških, Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o policiji. Izmenjujejo mnenja in oblikujejo predloge o poenotenem izvajanju policijskih pooblastil pri nadzoru in zagotavljanju varnosti cestnega prometa.
 
V praktični delavnici o oblikah in metodah prenosa znanj in veščin po principih učenja odraslih pripravijo udeleženci osnutek izvedbenega načrta za usposabljanja, ki jih bodo kot multiplikatorji glede na potrebe v svojih policijskih enotah izvedli predvidoma do 1. julija 2011, ko se začnejo uporabljati zakonodajni predpisi. Spoznajo tudi EIDO, elektronski pripomoček Policije za učenje na daljavo. V spletni učilnici imajo za pomoč pri pripravi in izvedbi usposabljanj v enotah objavljene zakone in druge predpise, komentarje, gradiva, prezentacije.