Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novosti Zakona o osebni izkaznici in nekaj predpočitniških opozoril o potovalnih dokumentih

V soboto, 28. maja 2011, začne veljati nov Zakon o osebni izkaznici. Večinoma ohranja določila starega zakona, v novem pa smo morali izločiti vsebino, ki se nanaša na izdajo osebne izkaznice s kvalificiranim digitalnim potrdilom za opravljanje elektronskih storitev in uveljavljanje storitev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Po izvedenem javnem razpisu se je namreč izkazalo, da bi bila uvedba elektronskih osebnih izkaznic cenovno nesprejemljiva.

Zakon o osebni izkaznici prinaša še nekaj drugih novosti. Državljanom po dopolnjenem 70. letu starosti se bo osebna izkaznica izdala s trajno veljavnostjo, kar je praktična rešitev predvsem za starejše državljane, ki zaradi bolezni ali zmanjšane mobilnosti večkrat s težavo pridejo do pristojnega organa, kjer zaprosijo za novo osebno izkaznico.  

Pogosto prihaja tudi do situacij, ko mora biti osebna izkaznica izdelana in vročena državljanu v čim krajšem možnem času po sprejemu vloge (smrt , bolezen, nujni službeni opravki). Nov zakon zato predvideva možnost vročitve izdelane osebne izkaznice pri izdelovalcu. S tem poslovni čas upravne enote in logistika delovanja Pošte Slovenije nista več ovira za hitro vročitev dokumenta, vendar to velja samo v tistih primerih, ki jih kot najbolj nujne označi uradna oseba. 

Nov zakon bo državljanom omogočil tudi izdajo osebne izkaznice in naznanitve pogrešitve osebne izkaznice na diplomatskem predstavništvu in konzulatu Republike Slovenije v tujini (kot to že velja za izdajo potnega lista). Nova ureditev bo tako približala storitev slovenskim državljanom, ki živijo v tujini. Ker je treba zagotoviti tehnične možnosti in opremo, bo to določilo začelo veljati 1.3.2013.  

Osebna izkaznica je praktičen potovalni dokument. Državljani RS ga lahko uporabljajo za potovanje v vseh države  Evropske unije: Avstrijo, Andoro, Belgijo, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Španijo, Švedsko, Veliko Britanijo, Romunijo in Bolgarijo. Poleg teh pa lahko z osebno izkaznico potujemo še v Albanijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno goro in na Hrvaško,  v Švico,  na Norveško in v Islandijo.

Zaradi praktičnosti osebne izkaznice je še toliko bolj pomembno, da pravočasno preverite veljavnost potovalnih dokumentov, tudi potnega lista. Sploh pred počitnicami, ko izdelovalec dokumentov dobi večje število vlog in je čakalna doba za izdelavo dokumenta daljša. 
 

Naj še spomnimo, da za mladoletnega otroka, ki potuje v tujino z zakonitim zastopnikom, ni več potrebno posebno dovoljenje za prehod meje. Izjema velja le za mejo z BiH. Bosanski mejni organi namreč zahtevajo poleg veljavnega potovalnega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika. Obrazec soglasja lahko zakoniti zastopniki pridobijo na vseh upravnih enotah v RS ali na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Več o potovalnih dokumentih lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve RS:

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/

http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/informacije_za_popotnike/