Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Neformalno zasedanje Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve na Poljskem

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se danes, 18. julija 2011, v Sopotu na Poljskem udeležuje zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Teme, o katerih razpravljajo ministri, so nadaljevanje pogajanj o skupnem evropskem azilnem sistemu, prihodnost schengenskega prostora in novi izzivi na področju politike za boj proti nezakonitim drogam na ravni EU.

 

V razpravi o nadaljevanju pogajanj o skupnem evropskem azilnem sistemu je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal povedala, da "Slovenija pozdravlja pristop predsedstva, ki po naši oceni upošteva tako trenutno stanje na področju mednarodne zaščite v državah članicah kot tudi različne faze v postopkih pogajanj novih predlogov predpisov na ravni EU". Ministri ostajajo zavezani letu 2012, ko naj bi zaživel skupni evropski azilni sistem, ponovno pa so se zavzeli za dostop organov pregona do baze EURODAC. Večina ministrov ne podpira mehanizma suspenza Dublinskega sistema, vendar pa je ta tema pomembna za Evropski parlament. Da bi premostili razhajanja med Svetom in Evropskim parlamentom, so nekateri ministri podprli idejo o ustanovitvi neformalne delovne skupine za iskanje rešitev s parlamentom.

 

Slovenija ocenjuje, da schengen tako kot vsak sistem, ki deluje že vrsto let, potrebuje nadgradnjo in določene spremembe, ki morajo biti dobro utemeljene in premišljene ter se ne smejo odzivati na trenutne krizne situacije. Razprava o tem se nam zato zdi še kako pomembna in pravočasna. "Če želimo imeti varnostne mehanizme, ki jih bomo uporabili v krizni situaciji, je treba jasno postaviti kriterije, ki bodo definirali tako situacijo, predvsem pa izključiti možnosti interpretacije razmer, ki bi vodile v sprejemanje enostranskih odločitev," je v razpravi o schengenskem sistemu izpostavila ministrica in dodala, da bi "ključno vlogo pri oceni nastale situacije morale imeti analize tveganja, ki jih izvaja agencija Frontex, ki je z novimi spremembami uredbe dobila tudi pristojnost ocenjevanja, kdaj države članice ne obvladujejo več situacije na svojih zunanjih mejah v izjemnih situacijah." Sicer so se ministri strinjali, da je ključen problem nedosledno izvajanje pravil in priporočil, ki že obstajajo. Bistvenega pomena pri schengenskem sistemu je uspešno varovanje zunanjih meja, pri soočanju s težavami pa je treba uporabiti Frontex, ki ima na tem področju veliko znanja. Ministri so se zavzeli za uvedbo mehanizma uvajanja nadzora na notranjih mejah, vendar v res urgentnih situacijah pod strogo določenimi pogoji. "To bi morala biti skupna odločitev, nikakor ne avtomatična in res zadnja možnost, ko nič drugega ne deluje," je še poudarila ministrica.

 

V popoldanskem delu zasedanja ministri razpravljajo o politikah EU in izboljšanju sodelovanja držav članic v boju proti nezakonitim drogam, kar je ena izmed prioritet poljskega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadev. Pri tem poudarjajo pomembnost sodelovanja s tretjimi regijami in državami ter predvsem regionalnega sodelovanja v boju proti tej obliki čezmejne organizirane kriminalitete.