Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev letnega poročila Vlade Republike Slovenije glede sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2010

Na novinarski konferenci v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Ljubljani so minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar, ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in predsednik izbirne komisije za področje policije Branko Celar danes predstavili letno poročilo Vlade Republike Slovenije glede sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2010 ter načrt prihodnjega sodelovanja.

Gre za drugo skupno poročilo Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji 23. junija letos. Priprava letnega poročila izhaja iz Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, ki vladi nalaga letno poročanje Državnemu zboru o sodelovanju Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Poročilo vključuje aktivnosti na področju uresničevanja določil strategije, dosežke sodelovanja v potekajočih operacijah in načrte prihodnjega sodelovanja.

 

Kot je na novinarski koferenci povedal Branko Celar, slovenska policija sodeluje v mirovnih in drugih mednarodnih misijah že od oktobra 1997, ko je bil na pobudo Državnega zbora RS in po sklepu Vlade RS napoten prvi policist v misijo MAPE v Albanijo.

 

"Število slovenskih policistov v mednarodnih misijah v primerjavi z drugimi državami ni zanemarljivo in je v številnih misijah povsem primerljivo s številom policistov, ki jih prispevajo po velikosti in razvitosti primerljive evropske države. Zaradi strokovnosti, delavnosti in prevzemanja odgovornih nalog v misijah pa  lahko rečem, da so slovenski policisti v tujini zelo opazni in cenjeni", je dodal Celar.

 

V letu 2010 je slovenska policija sodelovala v mednarodnih civilnih misijah v 5 državah s 23 strokovnjaki: EULEX (KOSOVO), EUPM (BIH), OVSE (SRBIJA) in EUMM (GRUZIJA). 

 

Kar zadeva načrte policije v prihodnje, je trenutno v zadnji fazi priprav predlog sklepa Vlade RS za sodelovanje slovenskih policistov v mednarodni civilni misiji na Cipru (gre za misijo Združenih narodov UNFICYP), kamor bosta - predvidoma v letu 2012 - napotena dva slovenska policista. Skladno s Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah je Vlada RS  junija 2010 sprejela sklep, da se v letu 2010 napotita dva policijska strokovnjaka tudi na območje Palestine (EUPOL COPPS). Na zadnje tri razpise je Slovenija že kandidirala po dva policista, tako da je načrtovana napotitev konec leta 2011.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je na področju mednarodnih civilnih misij v letu 2010 sprejelo Strategijo sodelovanja MNZ v MCM 2010 – 2015, ta podrobneje opredeljuje sodelovanje in aktivnosti MNZ na področju MCM, in Navodilo o ukrepih MNZ ob izrednem dogodku v mednarodni civilni misiji in mednarodni organizaciji.

 

Center za evropsko prihodnost pa je na pobudo Ministrstva za notranje zadeve in v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve ter Ministrstvom za obrambo novembra 2010 organiziral "Prvi pilotni projekt usposabljanja za uslužbence slovenske javne uprave za sodelovanje v MCM". Takšno usposabljanje je v pripravi tudi za letos.