Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta ministrov za notranje zadeve

 

Na jutrišnjem zasedanju Sveta ministrov za notranje zadeve v Bruslju bodo ministri ponovno razpravljali o Skupnem evropskem azilnem sistemu. Poljsko predsedstvo namreč išče rešitve, ki bi omogočile hitrejši napredek pri pogajanjih o predlogih iz t. i. »azilnega paketa«.

Gre za spreminjanje ključnih aktov s področja azila, s čimer naj bi bili do leta 2012 oblikovani skupni standardi za priznavanje mednarodne zaščite državljanom tretjih držav, poenoten postopek obravnave prošenj in zagotovljen enoten status oseb s takšno zaščito.

 

Na Svetu bodo razpravljali tudi o odločitvi za podpis sporazuma EU-Avstralija o posredovanju podatkov o letalskih potnikih. Ministri se bodo seznanili tudi s sporočili komisije o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil v Evropski uniji, sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev v okviru Vzhodnega partnerstva in Evropski agendi za integracijo državljanov tretjih držav.

 

Na zasedanju mešanega odbora se bodo seznanili s trenutnim stanjem Vizumskega informacijskega sistema in Schengenskega informacijskega sistema II, komisija pa bo predstavila tudi sporočilo o upravljanju s schengenskim prostorom in predlog spremembe uredbe o maloobmejnem prometu, ki bi po novem veljala za celotno območje enklave Kaliningrad, ruskega ozemlja, "ujetega" med Litvo in Poljsko.