Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Usposabljanje predstavnikov upravnih enot ob uveljavitvi novega Zakona o tujcih

18. in 20. oktobra 2011 je v Tacnu potekalo usposabljanje, ki ga je za predstavnike upravnih enot - vodje oddelkov za upravne notranje zadeve in javne uslužbence, ki delajo na področju statusnih zadev tujcev - organiziral Direktorat za migracije in integracijo. Prisotni so bili tudi predstavniki Zavoda za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve. Posveta se je udeležilo več kot 230 udeležencev.

Na posvetu so predstavniki Direktorata za migracije in integracijo, pod vodstvom generalne direktorice Nine Gregori, predstavili bistvene novosti, ki jih prinaša novi Zakon o tujcih.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo besedilo novega Zakona o tujcih, ki ga je Državni zbor sprejel julija letos. Besedilo zakona je bilo objavljeno v Uradnem listu 27. julija 2011, uporabljati pa se bo začel tri mesece od njegove uveljavitve - 27. oktobra 2011.

 

V Zakon o tujcih je vsebinsko prenesenih kar 13 direktiv Evropske unije s področja zakonitih migracij, z novim zakonom pa se v pravni red prenašajo:
- Direktiva Sveta 2008/115/ES z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L, št. 348, 24. 12. 2008, str. 98),
- Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L, št. 155, 18. 6. 2009, str. 17) in
- Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L, št. 168, 30. 6. 2009, str. 24).

 

Z Zakonom o tujcih se izvaja tudi šest uredb Evropske unije, med njimi tudi Uredbi o Vizumskem in Schengenskem Zakoniku Skupnosti, ki se v Sloveniji neposredno uporabljata. 


Vse podrobnosti nove zakonodajne ureditve bodo od 27. oktobra 2011 objavljene na spletnem naslovu http://www.infotujci.si/ v šestih jezikih in spletni strani ministrstva.