Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novosti Zakona o tujcih

Danes, 27. oktobra 2011, se je začel uporabljati nov Zakon o tujcih, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel junija letos.

Z novim zakonom se v pravni red Republike Slovenije na novo prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
- Direktiva Sveta 2008/115/ES z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L, št. 348, 24. 12. 2008, str. 98),
- Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L, št. 155, 18. 6. 2009, str. 17) in
- Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L, št. 168, 30. 6. 2009, str. 24).

 

Med pomembnejše novosti novega zakona sodijo:
- Uvedba t. i. Modre karte EU, to je enotnega dovoljenja za delo in prebivanje v Republiki Sloveniji namenjeno visokokvalificirani delovni sili, za katero se z uveljavitvijo načela vse na enem mestu zmanjšuje administrativno breme.
- Uvedba vizuma za dolgoročno prebivanje, s katerim bo olajšan vstop in pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje v državi za določene kategorije tujcev (športniki, trenerji, akreditirani novinarji, gospodarstveniki, tujci, ki se želijo izobraževati, družinski člani slovenskega državljana).
- Uvedba novosti, da se dovoljenje za začasno prebivanje lahko izda tujcu, katerega prebivanje je v interesu države (kot npr. na kulturnem, znanstvenem, gospodarskem področju). O konkretnih predlogih bo odločala Vlada RS na predlog zainteresiranega ministrstva ali drugega državnega organa.
- Širitev obsega družinskih članov tujcev in državljanov EU, ki jim je omogočeno prebivanje v RS.
- Zakon daje več pravic tujcu, ki je v postopku prisilne odstranitve, saj mu je dana možnost, da državo zapusti prostovoljno, hkrati pa mu je zagotovljeno ustrezno pravno varstvo.
- Zakon zagotavlja varovanje pravic tujcem, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja, saj omogoča tujcu pridobitev dovoljenja za zadrževanje in v kasnejši fazi tudi dovoljenja za prebivanje, če je tujec pripravljen sodelovati s sodnimi organi v sodnem postopku (kazenskem in tudi civilnem) zoper delodajalca.