Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropski ministri za notranje zadeve danes predvsem o azilni politiki

Na današnjem zasedanju Sveta ministrov za področje notranjih zadev v Luksemburgu so ministri največ časa namenili razpravi o problematiki nezakonitega priseljevanja in povečanega števila prošenj za azil. O tem vprašanju so ministri razpravljali tudi na delovnem kosilu.

Ministri so se osredotočili na problem zagotavljanja boljšega nadzora na grško-turški meji. Vse več nezakonitih priseljencev na ozemlje EU poskuša vstopiti preko te izpostavljene zunanje meje, nove trende je zaznati tudi v Sloveniji. Ministri so se zato pogovarjali o možnih konkretnih ukrepih na zunanjih mejah, kje bi lahko imel pomembno vlog predvsem FRONTEX in o učinkovitejšem preprečevanju organizirane trgovine z ljudmi, čemur bo še več pozornosti namenil EUROPOL. Slovenija je posebej opozorila na problem »prepustnosti« grške zunanje meje in s tem povečanega števila nezakonitih priseljencev v regiji Zahodnega Balkana.

 

Ministri so na delovnem kosilu razpravljali tudi o problemu povečanega števila prosilcev

za azil v nekaterih državah članicah iz regije Zahodnega Balkana po odpravi vizumske obveznosti. Poleg poostrene mejne kontrole na zunanjih mejah je Komisija tudi predlagala, da bi države članice države Zahodnega Balkana uvrstile na listo varnih tretjih držav, kar bi lahko imelo preventivni učinek. Morebitnim prosilcem za azil iz regije bi bilo tako poslano jasno sporočilo, da bodo tako postopki obravnave prošenj za azil bistveno krajši in učinkovitejši. Ministri so se pogovarjali tudi o drugih ukrepih, s katerimi bi se lahko zmanjšalo obseg ugodnosti, ki jih prinaša status prosilca za mednarodno zaščito, kar je trenutno glavni razlog za priseljevanje iz regije. 

 

Seznanili so se s trenutnim stanjem Skupnega evropskega azilnega sistema. Razpravljali so o predlogu direktive o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice, ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici. Razpravljali so tudi o predlogu direktive o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite.

 

Grčija in Evropska komisija sta predstavili grški nacionalni akcijski načrt za azilno reformo in upravljanje migracij. Komisija je pohvalila grška prizadevanja in obvestila delegacije, da je bila pred kratkim ustanovljena projektna enota (Task force) za Grčijo, ki bo pristojna za koordinacijo različnih ukrepov pomoči Grčiji, med drugimi tudi za spremljanje implementacije akcijskega načrta. Razmere na terenu je označila za boljše v primerjavi s tistimi izpred enega leta, a hkrati poudarila, da bo treba opraviti še veliko dela, zlasti v najbolj kritični regiji Evros. 

 

Ministri so se seznanili s sporočilom Komisije "Nasproti odločnejšemu evropskem odzivu na droge" in sprejeli osnutek evropskega pakta proti sintetičnim drogam. Razpravljali so tudi o predlogu uredbe o vključitvi območja Kaliningrada in določenih poljskih upravnih okrožij v obmejno območje. Komisija je predstavila tudi Sporočilo o pametnih mejah, ki se nanaša na vzpostavitev sistema registracije vstopa in izstopa (Entry-Exit System) in uvajanje programa registriranih potnikov (RTP - Registered Travel Programme). Ta sistem bo uveden v dveh fazah, kot je predlagala Slovenija. Zajemanje samo alfanumeričnih podatkov v prvi fazi bo omogočilo hitro operativno izvajanje ob uporabi že obstoječe tehnike. Izkušnje iz te faze ob istočasni optimizaciji delovanja VIS in razvojem tehnologije pa bodo po našem mnenju omogočile enostavnejši in učinkovitejši prehod na uporabo biometrije. S tem bo glavni namen uvedbe takega sistema, to je učinkovitejše upravljanje zunanjih meja in preprečevanje nezakonitega prebivanja, ne da bi pri tem zmanjšala učinkovitost izvajanja mejnih kontrol. Prav tako je Komisija poročala o stanju na področju pogajanj glede sporazumov med EU in ZDA o varstvu podatkov in izmenjavi informacij ter podatkih o letalskih potnikih.