Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pilotni projekt osveščanja delodajalcev – nov pristop na področju vključevanja državljanov tretjih držav

Ministrstvo za notranje zadeve bo skupaj z Evropskim skladom za vključevanje državljanov tretjih držav financiralo projekt "Osveščanje delodajalcev o pomenu vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo".

Njegov osnovni namen je informirati delodajalce o možnostih vključevanja zaposlenih državljanov tretjih držav v programe integracije, o dodanih vrednostih, ki jih ti programi za zaposlene prinašajo, in preučiti možnosti sodelovanja delodajalcev v procesu vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo.

 

Za izvajanje projekta je bil na javnem razpisu izbran Center za poslovno izobraževanje pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pilotni projekt je v začetni fazi izvajanja, zaključil pa se bo  30. 11. 2012. Rezultati in ugotovitve bodo strnjeni v evalvaciji, ki bo pokazala, kakšni so doseženi cilji projekta, na podlagi evalvacije pa bo ministrstvo načrtovalo nadaljnje izvajanje podobnih projektov. Ciljna skupina projekta je devet delodajalcev, ki znotraj posamezne delovne enote zaposlujejo vsaj 10 odstotkov državljanov tretjih držav. Delodajalci, vključeni v projekt, bodo predvidoma iz treh statističnih regij, in sicer Osrednjeslovenske, Gorenjske in Zasavske. 

 

Projekt bo potekal v okviru različnih modulov, ki se bodo osredotočali na pravno-formalne vidike zaposlovanja državljanov tretjih držav, medkulturne kompetence, obstoječo infrastrukturo na področju vključevanja državljanov tretjih držav, vključevanje zaposlenih državljanov tretjih držav in medkulturne kompetence ter aktivno državljanstvo, vodili pa jih bodo strokovnjaki s teh področij. 

 

Projekt pomeni nov in aktualen pristop k spodbujanju državljanov tretjih držav za aktivno vključevanje v slovensko družbo, to je preko delodajalcev, hkrati pa aktivira delodajalce, da tudi sami prepoznajo pozitivne vidike vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo in spodbudijo zaposlene državljane tretjih držav k vključitvi v programe integracije.