Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dan človekovih pravic (10. december) obeležujemo tudi s pravicami žensk, ki se srečujejo z nasiljem v družini

10. december je dan človekovih pravic, hkrati se končujejo dnevi boja proti nasilju nad ženskami in s tem letošnja kampanja MNZ za osveščanje javnosti o nasilju v družini.

Ministrstvo za notranje zadeve se v sodelovanju z drugimi inštitucijami zadnja leta še posebej intenzivno ukvarja s problemom nasilja v družini, sploh nad ženskami in otroki. Narejen je bil velik napredek, predvsem velja izpostaviti večjo občutljivost organov pregona na stiske žensk in večji pomen ženske kot žrtve v kazenskih postopkih. Posebej smo zadovoljni nad sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, računamo pa tudi na učinke kampanje za osveščanje javnosti o problemu nasilja v družini in sporočil drugih inštitucij, ki si prizadevajo za reševanje te problematike. 


Merilo vsake države, ki zase trdi, da je demokratična, je njeno spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin najbolj ranljivih skupin. Države, ki dovoljujejo, da kršitve človekovih pravic v zasebni sferi niso obravnavane in kaznovane, kršijo dolžnost ščitenja človekovih pravic, ki izhajajo iz mednarodnega prava. Zato je treba vsakič znova in na vso moč opozoriti, da imajo vsi ljudje pravico do spoštovanja človeškega dostojanstva in telesne nedotakljivosti. Posebej moramo varovati občutljive, ranljive in nemočne družbene skupine.


Družinsko okolje, v katerem naj bi bile zagotovljene vse predpostavke za zdravo realizacijo duševnih, bioloških in socialnih potreb, je žal še vedno pogosto prizorišče tragedij.  Na to, da država še vedno pade na izpitu, nas vsake toliko časa spomnijo primeri hudega nasilja, v katerem so žrtve tudi otroci.


Družba nas opominja na še en pomemben segment nasilja, to je nasilje nad starejšimi
ženskami. Tudi za to ranljivo skupino moramo biti posebej občutljivi in ji zagotoviti dostopno, učinkovito pomoč. 


Vedno znova pa se moramo spraševati, ali dovolj prepoznavamo stiske ljudi, ki pripeljejo do takih dejanj in ali smo naredili dovolj, da bi vse morebitne žrtve obvarovali pred nasiljem. Najbolj si moramo prizadevati za multidisciplinarno delo in usklajeno delovanje pristojnih institucij – poleg policije so tu pomembni predvsem centri za socialno delo, šole in zdravstvene ustanove. Želimo si, da bi bilo sodelovanje v prihodnosti še boljše, še bolj koordinirano in tvorno. Še vedno namreč obstaja prostor za izboljšave.