Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba ministra Zalarja na Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve

Aleš Zalar v funkciji ministra za notranje zadeve se bo v torek, 13. decembra 2011, v Bruslju udeležil Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Na zasedanju mešanega odbora bo pomembna točka paket ukrepov za izboljšanje upravljanja schengenskega območja, ki jih je Evropska komisija predstavila na septembrskem zasedanju Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve. Razprava bo osredotočena na ključna odprta vprašanja dveh zakonodajnih predlogov - Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda ter Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah.

 

Ministri bodo razpravljali tudi o Večletnem finančnem okvirju za obdobje 2014–2020 za področje notranjih zadev. Novi finančni okvir bo imel dva sklada - Sklad za migracije in azil, ki bo pokrival področje azila, zakonitih in nezakonitih migracij, ter Sklad za notranjo varnost, ki bo pokrival policijsko sodelovanje, boj proti različnim oblikam kriminala, mejo in vizume.

 

Svet bo predvidoma delno potrdil Predlog spremembe Uredbe 539/2001, katere glavni namen je uvesti splošni mehanizem, ki bo omogočil hitro, a vendar le začasno odpravo vizumske liberalizacije za določeno tretjo državo v primeru nenadnega in večjega števila prihodov prosilcev za azil in nezakonitih priseljencev ter tudi zavračanja sprejema nezakonitih priseljencev s strani tretje države.

 

Ministri se bodo seznanili s trenutnim stanjem Schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) in razpravljali o odgovoru EU na povečan migracijski pritisk iz tretjih držav ter o čezmejnih mobilnih kriminalnih združbah. Tema delovnega kosila bo politično upravljanje schengenskega območja.

 

Ministri bodo v okviru zasedanja Sveta sprejeli Sklep Sveta o podpisu Sporazuma med EU in ZDA o uporabi in posredovanju podatkov o letalskih potnikih. Razpravljali bodo tudi o akcijskem načrtu EU o boju zoper terorizem in se seznanili s Sporočilom Komisije o globalnem pristopu do vprašanja migracij in mobilnosti. Komisija bo podala tudi splošno informacijo o stanju na področju vzpostavitve skupnega evropskega azilnega sistema.