Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mednarodni dan migrantov - Samo družba, ki je odprta in prijazna do tujcev, je lahko napredna in bogata

18. decembra 2011 obeležujemo mednarodni dan migrantov. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je na svetu kar 214 milijonov migrantov. Področje migracij, mednarodne zaščite in integracije državljanov tretjih držav zahteva stalno prilagajanje in odzivanje na migracijske tokove, ki so kompleksen globalni pojav. Na Ministrstvu za notranje zadeve smo marca 2009 ustanovili Direktorat za migracije in integracijo, ki je v letošnjem letu nadaljeval s celovito prenovo zakonodaje na tem področju in pričel z izvajanjem nekaterih novih projektov.

Na področju zakonitih migracij je bil letos sprejet nov Zakon o tujcih, s katerim se v slovenski pravni red prenašajo določbe treh evropskih direktiv. Poglavitna rešitev zakona je uvedba modre karte EU. Gre za pilotni projekt odpravljanja administrativnih ovir za tujce, ki prihajajo v Slovenijo kot visokokvalificirani delavci, saj omogoča vstop, prebivanje in delo na ozemlju Slovenije.

 

Pomemben projekt na področju zakonitih migracij, ki smo ga izvedli, je bila izdaja novega dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. Od 18. maja 2011 se dovoljenje izdaja v obliki izkaznice ter vsebuje sodobno zaščito in brezkontaktni čip z biometričnimi podatki (obraza in prstnih odtisov). Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji morajo dovoljenja v obliki nalepke zamenjati z novim dovoljenjem v obliki kartice najkasneje do 18. maja 2013.

              

Na področju integracije je bila letos spremenjena Uredba o integraciji tujcev, ki omogoča udeležbo v brezplačnih programih vključevanja državljanom tretjih držav takoj po prihodu v Slovenijo. Letos se je udeležba v teh programih povečala, k temu pa je bistveno pripomoglo informiranje državljanov tretjih držav. Zadnji uspešen projekt informiranja je bila medijska kampanja "Učim se slovensko, da bom lahko povedal, kdo sem", pred tem pa je ministrstvo vzpostavilo spletno stran z informacijami za tujce infotujci.si, ki je zaživela kot stična točka za vse relevantne informacije, ki so namenjene tujcem v Sloveniji. Tako je bilo od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011 zabeleženih kar 57.084 obiskov iz 149 različnih držav. 

 

Novembra lani je Državni zbor Republike Slovenije sprejel spremembe in dopolnitve novega Zakon o mednarodni zaščiti, ki je razširil obseg pravic prosilcem in osebam s priznano mednarodno zaščito. Na tej podlagi so bili letos sprejeti trije podzakonski akti: Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, Pravilnik o hišnem redu Azilnega doma in Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito. Spremembe Zakona o mednarodni zaščiti določajo tudi višjo raven pravic oseb s pridobljeno mednarodno zaščito, med drugim tudi pravico do enkratne denarne pomoči ob nastanitvi v integracijski hiši, izdajo biometričnega dovoljenja za prebivanje in posodobljen biometrični potni list za begunca.

 

V Azilnem domu sta poleg nove projekte začela izvajati Jezuitsko Združenje za begunce, ki izvaja program ugotavljanja posebnih potreb in nudenja posebne obravnave ranljivim osebam prosilcev za mednarodno zaščito, in Inštitut za afriške  študije, ki izvaja program pomoči pri nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic prosilcev za mednarodno zaščito. S pomočjo programov ter delavnic in aktivnosti, ki potekajo, skušamo kakovostno zapolniti čas, ki ga v Azilnem domu preživijo prosilci za mednarodno zaščito.

 

Krajše statistično poročilo o delu Direktorata za migracije in integracijo od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011.