Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrstvo za notranje zadeve prejelo certifikat kakovosti ISO 9001:2008

Aleš Zalar v funkciji ministra za notranje zadeve je danes, 21. decembra 2011, sprejel certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V imenu Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje mu ga je podelil direktor inštituta Igor Likar.

Lani sta certifikat prejela Inšpektorat RS za notranje zadeve in Sekretariat ministrstva, tokrat pa so ga prejele tudi ostale notranje organizacijske enote ministrstva. Minister Zalar se je ob tem zahvalil vodjem posameznih enot in tudi drugim uslužbencem, ki so zaslužni za uspešno pridobitev certifikata. S pridobitvijo certifikata ta proces ni zaključen, ampak ga bomo vsako leto nadgrajevali in s tem izboljševali delovne procese.  

 

 

Prednosti vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti v MNZ so predvsem preglednejša organiziranost, dokumentiranost poslovnih procesov z odgovornostmi in pooblastili, odločanje na podlagi dejstev, izboljšanje notranjega komuniciranja, ozaveščenost zaposlenih o kakovosti upravnega dela in doseganju odličnosti v vseh opravilih. Vzpostavljen sistem kakovosti z merjenjem in analiziranjem poslovnih procesov omogoča njihovo stalno izboljševanje  in je v pomoč vodstvu kot analitična podlaga tudi za dolgoročnejše oblikovanje korektivnih in preventivnih ukrepov. Zagotavlja tudi izpolnjevanje zahtev odjemalcev. Je integriran del poslovnega sistema in ni samo v domeni njenega neposrednega vodstva, temveč zahteva tudi vpetost posameznikov v izvajanje procesov, ki omogočajo uresničevanja poslanstva MNZ.

 

S pridobitvijo certifikata kakovosti je Ministrstvo za notranje zadeve zavezano k doseganju postavljenih ciljev kakovosti in izpolnjevanju zahtev zakonodaje, regulative in odjemalcev, torej tako zaposlenih, kot tudi vseh zunanjih odjemalcev.