Skoči na vsebino

NOVICA

Srečanje poslancev Evropskega parlamenta

Poslanec Evropskega parlamenta dr. Mihael Brejc in Ministrstvo za notranje zadeve sta pripravila srečanje poslancev Evropskega parlamenta. Na današnjem srečanju so govorili predvsem o vzpostavljanju schengenske meje ter Uredbi EP in Sveta o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic ter spremembi Schengenske konvencije in Skupnih konzularnih navodil, t.i. maloobmejni uredbi, ter slovensko-hrvaškem sporazumu o maloobmejnem prometu in sodelovanju, t.i. SOPS.

Minister Mate je udeležencem povedal, da bo na prihodnji zunanji schengenski meji 66 mejnih prehodov: 16 mednarodnih cestnih mejnih prehodov, 8 mednarodnih železniških mejnih prehodov, 9 meddržavnih cestnih mejnih prehodov, 27 prehodov za obmejni promet, 3 mednarodni letališki mejni prehodi in 3 mednarodni pomorski mejni prehodi. Seznanil jih je tudi z dosedanjimi aktivnostmi:

-zagotovljena je bila pravna podlaga za izvajanje pooblastil policije v tujini in za polno uveljavitev schengenskih standardov v RS (zakon o nadzoru državne meje, o tujcih in podzakonski predpisi);

-usposabljanje kandidatov za policiste poteka na podlagi programa prekvalifikacije za pridobitev poklica policist;

-izvedbeni načrt za uveljavitev schengenskih standardov nadzora zunanje meje EU je bil dopolnjen za obdobje 2005 do 2007 (SIN 2) – Vlada RS ga je sprejela 23. junija 2005, za njegovo realizacijo je določila: MNZ, MJU, MZZ, MP, MF in MProm.;

- v okviru Izvedbenega načrta je bila pripravljena tudi ocena potrebnih finančnih sredstev od leta 2005 do 2007 (do vstopa Slovenije v EU so bila koriščena srrdstva iz programa Phare in redna proračunska sredstva; po polnopravnem članstvu so poleg rednih proračunskih sredstev predvidena še sredstva iz sklada Schengen Facility, ki ga je ustanovila Komisija EU, in iz programa Transition Facility – za usposabljanje osebja

-Medministrska koordinacija za vzpostavitev varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na zunanji meji EU je bila imenovana na isti seji,

-Slovenija je januarja letos Generalnemu sekretariatu Sveta EU poslala izjavo, da bo od januarja 2006 pripravljena na izvedbo schengenske evalvacije, razen za SIS II;

-aktivnosti Policije v glavnem sledijo terminski dinamiki, kot je predvidena v načrtu (informacijsko-telekomunikacijski projekti, nabava posebne tehnične opreme..).

Povedal je še, da Vlada Republike Slovenije dela na omenjenem področju že nekaj časa, veliko svari se je že premaknilo na bolje, pomembno pa je, da se posebnosti meje predstavi tudi evropskim poslancem, ki na koncu odločajo. »Težko je reči, kakšna bo končna oblika, vendar je Slovenija na dobri poti, da prepriča ostale članice, saj gre za zaščito ljudi, ki živijo ob meji, da bodo lahko tudi naprej živeli normalno.« je še povedal minister.

Tudi dr. Brejc je poudaril, da je življenje ob meji že tako težavno, zato je potrebno prispevati k spremembi Uredbe, da bi tako ljudem ob meji zagotovili spodobne življenjske pogoje. Zahvalil se je za izjemno kvalitetno predstavitev ministru Mateju in njegovim sodelavcem, saj so tako evropski poslanci dobili drugačen pogled na naš obmejni pas. Na vprašanje, kakšna se mu zdi uredba, je dr. Brejc dejal, da je zelo trda za Slovenijo in da bi močno zapletla življenje ob meji, SOPS bi tako prenehal obstajati. Uredba taka kot je danes bi lahko po njegovem mnenju pomenila nov berlinski zid in to vsekakor ne bi bilo primerno.

Predsednik Pododbora za varnost in obrambo v EP dr. Karl Von Wogau je povedal, da je Slovenska meja res specialna, saj ljudje živijo in delajo na eni in drugi strani. Zato se bodo potrudili, da bi jo resnično dobro uredili.

Srečanja so se udeležili tudi člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) Evropskega parlamenta iz vrst najmočnejše poslanske skupine – Evropske ljudske stranke, Evropskih demokratov, predsednik Pododbora za varnost in obrambo v EP (SEDE) dr. Karl Von Wogau in člani skupine Kangaroo Group, ki si prizadeva za odpravo ovir na notranjem trgu EU.