Skoči na vsebino

NOVICA

Pravilnik o vozniških dovoljenjih

V Uradnem listu RS št. 80/05 je bil objavljen Pravilnik o vozniških dovoljenjih, ki je začel veljati 30. avgusta 2005. Pravilnik je izdan na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, ta je bil sprejet julija lani, uporabljamo pa ga od 1. januarja 2005.

 

S pravilnikom se natančneje določajo postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode pripomočkov, ki jih mora voznik uporabljati pri vožnji vozila in omejitev za vožnjo posameznih kategorij, način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj ter izdaja mednarodnih vozniških dovoljenj.

 

Prav tako pravilnik predpisuje obrazec vozniškega dovoljenja skladno z Direktivo Sveta z dne 29. julija 1991 EU o vozniških dovoljenjih in bo izdelan v papirnati obliki. Glede na to, da Zakon o varnosti cestnega prometa uvaja nekatere nove (pod) kategorije (A1, B+E, C+E, D+E in D1+1), je obrazec tem vsebinskim spremembam ustrezno prilagojen. Do začetka uporabe novega obrazca (predvidevamo, da bomo nova vozniška dovoljenja dobili v začetku prihodnjega leta) se bodo vpisi teh kategorij opravljali v rubrike »opombe« oziroma »uradni zaznamki« obstoječega obrazca.

 

Vozniška dovoljenja, ki so voznikom že izdana, bodo ostala v veljavi do poteka roka veljavnosti, zato menjava nikakor ne bo obvezna. Vozniška dovoljenja bodo veljavna tudi v drugih državah EU, tako kot so že sedanja.

 

Med vozniki bo gotovo pozitivno sprejeta pravilniška določba, po kateri bo lahko imetnik naznanil pogrešitev, izgubo ali krajo vozniškega dovoljenja pri upravni enoti, ki bo, če bo stranka to želela, na njene stroške preklicala vozniško dovoljenje v Uradnem listu RS (prej je to stranka storila sama). Pravilnik tudi uvaja možnost, da stranki staro vozniško dovoljenje vrnejo (prej uničijo), ko ji v postopku izdajo novo vozniško dovoljenje.