Skoči na vsebino

NOVICA

Volitve člana občinskega sveta občine Mirna Peč

Dne 17. junija 2012 bodo potekale nadomestne volitve za člana občinskega sveta občine Mirna Peč. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev, se šteje 11. april 2012. Na dan razpisa volitev je v

občini 170 - Mirna Peč, volilna enota 03, volišče 003 - Jablan 20 - gasilski dom:  320 volivcev.