Skoči na vsebino

NOVICA

Na zasedanju Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve o migracijskih pritiskih in evidenci podatkov o letalskih potnikih

 

Državni sekretar mag. Robert Marolt se bo jutri, 26. aprila 2012, udeležil zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu. Ključne teme, ki jih bodo obravnavali, so migracije, predlog direktive o uporabi podatkov iz evidence podatkov o letalskih potnikih in sporazumi glede ponovnega sprejema.

Ministri bodo na mešanem odboru razpravljali o dokumentu o strateškem odzivu EU na migracijske pritiske. Gre za dokument, ki celostno in sistematično pristopa k tej problematiki in navaja ključne trenutne izzive, kot so sodelovanje s tretjimi državami, boljše upravljanje zunanjih meja, zloraba legalnih migracij, politika vračanja itd.

 

Ena pomembnejših tem jutrišnjega zasedanja bo tudi direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Cilj predloga te direktive je določitev podrobne pravne podlage za obvezni, vseevropski sistem, ki bi vzpostavil Evidenco podatkov o letalskih potnikih in ki bi se uporabljal za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ter pregon terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj.

 

Ministri bodo razpravljali tudi o sporazumih glede ponovnega sprejema oziroma okrepljenega sodelovanja s Turčijo na širšem področju pravosodja in notranjih zadev ter vizumske politike. To naj bi prispevalo k temu, da bi s Turčijo vendarle sklenili sporazum o ponovnem sprejemu, kar je pomembno predvsem z vidika obravnave nezakonitih priseljencev, ki v EU prihajajo preko turško-grške meje.