Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje ministra Gorenaka in varuhinje človekovih pravic Čebaškove

Na Ministrstvu za notranje zadeve sta se danes srečala minister dr. Vinko Gorenak in varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik. Inštituciji sicer izvrstno sodelujeta, kar je uvodoma izpostavila tudi varuhinja človekovih pravic, na delovnem sestanku pa sta minister in varuhinja skupaj s sodelavci pregledala nekatere pobude, ki jih obravnava varuhinja in se nanašajo na področje notranjega ministrstva.

Varuhinjo človekovih pravic je najprej zanimalo, zakaj je ministrstvo znižalo višino mesečne podpore prosilcem za azil. Kot je pojasnil minister, gre za enega od varčevalnih ukrepov, ki so doleteli tako rekoč vse prebivalce naše države in so nujni za uravnoteženje finančnega stanja. Finančna pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, ki jo prejemajo razseljeni izven azilnega doma, se zaradi javnofinančne situacije zmanjšuje na polovico, in sicer za odraslo osebo iz 260 na 130 evrov. Finančne pomoči ne gre enačiti s socialno pomočjo, saj so prosilci najprej nastanjeni v azilnem domu, kjer jim je zagotovljena celotna oskrba, razselijo pa se na  lastno željo. Prosilci, ki se razselijo, imajo pogosto že pred razselitvijo zagotovljeno pomoč, finančna pomoč pa je zgolj dodatek za lažje preživetje. Prosilci se lahko kadar koli vrnejo v azilni dom, kjer imajo zagotovljeno celotno oskrbo. 

 

Kar zadeva tujce, so se predstavniki varuha človekovih pravic želeli še nekatere informacije o dinamiki odločanja v postopkih na podlagi zakona o tujcih in o spremljanju prisilnega vračanja tujcev. Po pojasnilu predstavnikov ministrstva in policije bomo sledili predlogom varuha človekovih pravic, prav tako bo vzpostavljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami.


Minister je na željo varuhinje človekovih pravic predstavil tudi stanje na področju urejanja statusa izbrisanih oziroma konkretne podatke o rešenih postopkih na prvi in drugi stopnji. Ob objave zakona do konca maja 2012 je bilo na upravnih enotah evidentiranih 245 prošenj za urejanje statusa izbrisanih, od tega je bilo izdanih 75 pozitivnih odločb. 96 postopkov je bilo zavrnjenih, zavrženih ali ustavljenih. Nerešenih je ostalo še 74 postopkov. Prav tako je bilo na upravnih enotah evidentiranih 109 prošenj za izdajo posebne odločbe. Med njimi je bilo izdanih 81 pozitivnih odločb, 13 postopkov je bilo zavrženih, zavrnjenih ali ustavljenih. Nerešenih je ostalo še 15 zadev. Na ministrstvu, ki je pristojno za obravnavo že začetih postopkov, je trenutno v obravnavi še 41 zadev. Prav tako je ministrstvo za notranje zadeve pristojno za reševanje pritožbenih postopkov na drugi stopnji. Vloženih je bilo 27 pritožb, med njimi je 19 pritožb rešenih (pritožbi je bilo ugodeno v 13 primerih).
   

Varuhinja človekovih pravic je zadovoljna tudi s sodelovanjem z ministrstvom pri pripravi nove policijske zakonodaje in pozdravlja nekatere dobre rešitve. Zato jo je še posebej zanimalo, kdaj bo nova zakonodaja sprejeta. Predstavniki ministrstva in policije so nekoliko podrobneje pojasnili predvsem tiste določbe, ki se nanašajo na policijska pooblastila in še posebej ureditev, s katero želimo vzpostaviti več reda na večjih športnih prireditvah.


V nadaljevanju sestanka so predstavniki ministrstva in policije varuhinjo človekovih pravic seznanili še z nekaterimi drugimi vsebinami. V pogovoru o resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete je varuhinja izpostavila problem t. i. okoljske kriminalitete. Med informiranjem o delu policije kot prekrškovnega organa pa je varuhinja izrazila željo po dodatnem izobraževanju policistov. Da je prekrškovni del veliko breme za policijo, so se strinjali tudi predstavniki ministrstva in policije. Trenutno namenjamo veliko pozornosti razbremenjevanju policistov pri administrativnih opravilih, je povedal minister, s tem, da iščemo tudi rešitve za njihovo nagrajevanje in kadrovsko krepitev. Dr. Čebaškova je sicer zadovoljna z reševanjem pritožbenih postopkov na delo policije, prejela pa je še informacijo, da se pripravlja nova zakonska rešitev, po kateri bo ministrstvo za notranje zadeve nadziralo celoten pritožbeni postopek.


Predstavnike varuha človekovih pravic je zanimala še kadrovska problematika policije, pri čemer so ji predstavniki ministrstva in policije pojasnili nove rešitve, s katerimi želimo zajeziti primanjkljaj oz. neenakomerno razporejenost kadrov v policiji. Rešitve bodo šle v smer razporejanja policistov čim bliže domu, seveda v okviru danih možnosti, in v dodatno izobraževanje policistov, ki bodo poslej imeli višješolsko izobrazbo.