Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada določila besedilo sprememb Zakona o mednarodni zaščiti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti. Predlog zakona pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku, saj gre za spremembe in dopolnitve zakona, ki so manj zahtevne.

Namen predlaganega gradiva je dopolnitev zakona s prenosom neobvezne določbe Direktive 2005/85/ES, na podlagi katere bi se v nacionalni zakonodaji vzpostavila podlaga za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost. Zaradi javno-finančne situacije se predlaga tudi ukinitev brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev za begunce v postopkih na prvi stopnji. Poleg tega se zakon spreminja in dopolnjuje zaradi razjasnitve medresorskih pristojnosti pri izvajanju nekaterih določb.

 

Bistvene spremembe in dopolnitve:
1. Uvedba postopkov ugotavljanja starosti za mladoletnike brez spremstva
• V primeru dvoma v dejansko starost prosilca, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, se lahko odredi zdravniški pregled, ki ga opravi pediatrična klinika.
• S tem se preprečujejo zlorabe odraslih prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo, da so mladoletniki brez spremstva. Pričakujejo se predvsem preventivni učinek in krajši postopki.
• Iz prakse izhaja, da v Sloveniji kot mladoletniki brez spremstva za mednarodno zaščito zaprosijo tudi osebe, stare do 35 let.
• Zagotovljena so vsa jamstva po zakonodaji EU.
• Le Slovenija in Grčija nimata te možnosti opredeljene v zakonodaji.

 

2. Ukinitev brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev za begunce na prvi stopnji
• Razlog za ukinitev je javno-finančna situacija (ocena izvajanja brezplačne pravne pomoči svetovalcev za begunce na prvi stopnji znaša 56.000 evrov za eno leto).
• Brezplačna pravna pomoč v postopku na prvi stopnji je glede na zakonodajo EU višji standard od zahtevanega, v povprečju države članice zagotavljajo brezplačno pravno pomoč samo v pritožbenih postopkih.
• V Sloveniji že nekaj let pravno informiranje opravlja nevladna organizacija, projekte sofinanciramo iz EU skladov – takšna sistemska ureditev še nikoli ni bila predmet kritike ali dvomov.
• Brezplačna pravna pomoč za postopke pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem v zakonu ostaja.

 

3. Ukinitev možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito na DKP v tretjih državah
• Ni zahteva zakonodaje EU, ampak gre za izključno nacionalno prakso.
• Prihajalo je do težav pri izvajanju v praksi.
• Od leta 1999 dalje na DKP RS v tretjih državah sicer ni bilo statistično veliko vloženih prošenj, vendar je določbo v praksi težko izvajati, je neučinkovito in dopušča tudi možnost zlorab azilnega postopka.

 

4. Spremembe, povezane z medresorsko ureditvijo pristojnosti za izvajanje posameznih zakonskih določb
• Prenos plačila usposabljanja za svetovalce za begunce na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki usposabljanja izvaja in financira.
• Pridobitev soglasja ministra za notranje zadeve k izvedbi usposabljanja za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva (izvedba v pristojnosti Skupnosti centrov za socialno delo).