Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada določila besedilo sprememb Zakona o mednarodni zaščiti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti. Predlog zakona pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku, saj gre za spremembe in dopolnitve zakona, ki so manj zahtevne.

Namen predlaganega gradiva je dopolnitev zakona s prenosom neobvezne določbe Direktive 2005/85/ES, na podlagi katere bi se v nacionalni zakonodaji vzpostavila podlaga za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost. Zaradi javno-finančne situacije se predlaga tudi ukinitev brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev za begunce v postopkih na prvi stopnji. Poleg tega se zakon spreminja in dopolnjuje zaradi razjasnitve medresorskih pristojnosti pri izvajanju nekaterih določb.

 

Bistvene spremembe in dopolnitve:
1. Uvedba postopkov ugotavljanja starosti za mladoletnike brez spremstva
• V primeru dvoma v dejansko starost prosilca, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, se lahko odredi zdravniški pregled, ki ga opravi pediatrična klinika.
• S tem se preprečujejo zlorabe odraslih prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo, da so mladoletniki brez spremstva. Pričakujejo se predvsem preventivni učinek in krajši postopki.
• Iz prakse izhaja, da v Sloveniji kot mladoletniki brez spremstva za mednarodno zaščito zaprosijo tudi osebe, stare do 35 let.
• Zagotovljena so vsa jamstva po zakonodaji EU.
• Le Slovenija in Grčija nimata te možnosti opredeljene v zakonodaji.

 

2. Ukinitev brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev za begunce na prvi stopnji
• Razlog za ukinitev je javno-finančna situacija (ocena izvajanja brezplačne pravne pomoči svetovalcev za begunce na prvi stopnji znaša 56.000 evrov za eno leto).
• Brezplačna pravna pomoč v postopku na prvi stopnji je glede na zakonodajo EU višji standard od zahtevanega, v povprečju države članice zagotavljajo brezplačno pravno pomoč samo v pritožbenih postopkih.
• V Sloveniji že nekaj let pravno informiranje opravlja nevladna organizacija, projekte sofinanciramo iz EU skladov – takšna sistemska ureditev še nikoli ni bila predmet kritike ali dvomov.
• Brezplačna pravna pomoč za postopke pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem v zakonu ostaja.

 

3. Ukinitev možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito na DKP v tretjih državah
• Ni zahteva zakonodaje EU, ampak gre za izključno nacionalno prakso.
• Prihajalo je do težav pri izvajanju v praksi.
• Od leta 1999 dalje na DKP RS v tretjih državah sicer ni bilo statistično veliko vloženih prošenj, vendar je določbo v praksi težko izvajati, je neučinkovito in dopušča tudi možnost zlorab azilnega postopka.

 

4. Spremembe, povezane z medresorsko ureditvijo pristojnosti za izvajanje posameznih zakonskih določb
• Prenos plačila usposabljanja za svetovalce za begunce na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki usposabljanja izvaja in financira.
• Pridobitev soglasja ministra za notranje zadeve k izvedbi usposabljanja za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva (izvedba v pristojnosti Skupnosti centrov za socialno delo).