Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Gorenak predlagal komisiji kandidata za generalnega direktorja Policije

Minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak je posebni komisiji za podajo mnenja o ustreznosti kandidata za generalnega direktorja Policije danes predlagal Stanislava Venigerja.

Ne glede na izbor pa se minister zahvaljuje vsem, ki so se prijavili na javni poziv in s tem izkazali zaupanje in pripravljenost na sodelovanje.


Generalnega direktorja Policije sicer imenuje Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve. Izbira kandidata je v pristojnosti ministra, ki kandidata išče prek javnega ali internega razpisa oziroma poziva. Pred vložitvijo predloga vladi za imenovanje določenega kandidata za generalnega direktorja policije je minister dolžan pridobiti mnenje posebne avtonomne strokovne komisije o ustreznosti kandidata.

Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:

1) predsednik uradniškega sveta;
2) predstavnik državnotožilskega sveta, ki ga izmed državnih tožilcev, izvoljenih v ta svet, za vsak primer posebej imenuje državnotožilski svet;
3) priznani neodvisni strokovnjak s področja dela varnostnih organov, prava ali varstva človekovih pravic, ki ga za vsak primer posebej imenuje predsednik republike.


Na seji komisije morajo biti navzoči vsi njeni člani. Komisija sprejema odločitve z večino glasov. Posamezni član komisije lahko večinskemu mnenju priloži ločeno pritrdilno ali odklonilno mnenje. Ministrstvo za notranje zadeve komisiji zagotovi potrebne pogoje za delo. Delo komisije vodi predsednik uradniškega sveta.


Minister mora komisiji posredovati vso dokumentacijo, ki se nanaša na njegov predlog kandidata. V postopku imenovanja generalnega direktorja policije komisija opravi razgovor s predlaganim kandidatom, na katerem preveri usposobljenost in ustreznost kandidata za mesto generalnega direktorja policije. Komisija je dolžna podati mnenje o kandidatu v roku 30 dni po prejemu zaprosila. Mnenje komisije je dokončno in zoper njega ni mogoče vlagati pravnih sredstev.


Mnenje komisije mora minister priloži predlogu vladi za imenovanje generalnega direktorja, pri čemer ne more predlagati kandidata, za katerega je komisija  podala mnenje, da ni ustrezen.


Generalni direktor policije se imenuje za dobo petih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.