Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Komisija Vlade RS za narodni skupnosti o pridobivanju podatkov o narodni in jezikovni opredelitvi pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti

V prostorih Ministrstva za notranje zadeve se je danes na 1. seji sestala Komisija vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, ki ji predseduje minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk.

Osrednja točka dnevnega reda je bila razprava o problematiki narodne in jezikovne opredelitve pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji. Na seji Komisije za narodni skupnosti Državnega zbora 20. junija letos so namreč predlagali vladi, naj pristojne institucije v sodelovanju z avtohtonima narodnima skupnostnima poiščejo ustrezno rešitev za pridobivanje podatkov o narodni in jezikovni opredelitvi pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji.


Vodja Službe za narodnosti MNZ mag. Stanko Baluh je opozoril, da je glede na dejstvo, da se v okviru popisa prebivalstva od leta 2011 ne zbirajo več podatki o pripadnosti narodnim skupnostim, pristojna komisija Državnega zbora opozorila na potrebo po ustrezni raziskavi o jezikovnem stanju na dvojezičnih območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost. Na to potrebo je opozoril tudi poslanec madžarske narodne skupnosti László Göncz, ki je pojasnil, da ne gre za ugotavljanje številčnosti manjšine, ampak za preverjanje jezikovnega stanja na dvojezičnem območju.


Po razpravi, v katero so posegli predstavniki Urada za statistiko, Inštituta za narodnostna vprašanja, Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, Občine Izola ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, so na predlog ministra Turka sprejeli sklep in naložili ožji skupini članov komisije, naj do konca novembra pripravi osnutek raziskovalne naloge z navedbo namena, ciljev, metodologije in okvirom raziskovalnega dela, pa tudi finančnim okvirom, da se preverijo možnosti financiranja projekta v okviru programov na področju raziskovalne dejavnosti oziroma evropskih sredstev.