Skoči na vsebino

NOVICA

Zavračamo očitke o namernem zadrževanju seznamov podpisnikov

Odzivamo se na zapis, objavljen na spletnih straneh Mladine (15.11.2012 z naslovom Podpisi: Gorenak zasačen pri laži):

Poročilo iz registra stalnega prebivalstva, ki je bilo tudi priloga dopisu Ministrstva za notranje zadeve, št. 042-8/2012/2 (1322-10) z dne 26. 10. 2012, s katerim smo Državnemu zboru sporočili, da je bilo ob preverjanju ugotovljeno, da so podatki ustrezni za 2.346 podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, je bilo dejansko pripravljeno v petek, 26. 10. 2012 ob 15.39 (kar potrjuje tudi "print screen"
poročila), ko se je vnos podpisnikov iz vseh 271 listov v evidenco volilne pravice končal.

 

Dopis za Državni zbor je bil pripravljen in posredovan v podpis ministru dr. Vinku Gorenaku v ponedeljek, 29. 10. 2012, čeprav je bil datiran z dnem 26. 10. 2012. V zvezi s tem smo Sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije v odgovoru na odprto pismo že pojasnili, da sta bila v petek, 26. 10. 2012, pripravljena dva, sicer ločena dopisa, z odgovorom Državnemu zboru (dopisa glede preverjanja dveh pobud), vendar je bil v Državni zbor v petek, 26. 10. 2012, lahko posredovan zgolj dopis glede preverjanja seznama podpisnikov za prvo zahtevo (za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu), ki je prejela tudi zadostno število podpor. Seznam podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank se je, kot smo navedli, preverjal še v naslednjem tednu, vendar je datum dopisa, ki je bil posredovan v Državni zbor šele po končanem preverjanju podpisov v torek, 30. 10. 2012, ostal iz osnutka in je bil nespremenjen.

 

V ponedeljek, 29. 10. 2012, je potekala kontrola ustreznosti izvedenega preverjanja, kar je običajna praksa v primeru, ko je zbranih podpisnikov premalo. To pomeni kontrolo upravičenosti izločitve neustreznih podpisov, saj bi morebitna napaka lahko vplivala na končni rezultat števila preverjanja.

 

Šele po končani kontroli, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri izločanju podpisnikov, je bil dopis, skupaj s poročilom, ki je odražalo število preverjenih podpisov do konca delovnega dne v petek, 26. 10. 2012, dne 30. 10. 2012 posredovan v Državni zbor.

 

Očitke  o  namernem zadrževanju seznamov podpisnikov na MNZ zato zavračamo, nasprotno,  kontrola  je  bila  izvedena  z  namenom  upoštevanja  morebiti neupravičeno izločenih podpisnikov in je bila izvedena v korist pobudnika.