Skoči na vsebino

NOVICA

Usklajevanje spremenjenega Zakona o državnem tožilstvu

Ministrstvo za notranje zadeve je 20. 11. 2012 v medresorsko in strokovno usklajevanje posredovalo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B).

Ta osnutek predloga zajema le nujne popravke tistih določb Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki so se ob dosedanji uporabi izkazale kot nejasne, povzročajo dolgotrajnost postopkov ali pa so nesistemske.

 

Rok za podajanje pripomb na osnutek predloga zakona je 5. december 2012.