Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zasedanje odbora Sveta Evrope za vprašanja Romov

V Strasbourgu se je danes zaključilo 4. zasedanja Ad hoc odbora Sveta Evrope za vprašanja Romov (Ad hoc Committee of Experts on Roma Issues – CAHROM). Kot član se ga je udeležil tudi mag. Stane Baluh, vodja Službe za narodnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Na tokratnem zasedanju so se člani CAHROM seznanili z zadnjimi dogodki in aktivnostmi, ki so potekale od zadnjega zasedanja odbora marca letos v Moldaviji. Šlo je za seznanitev z aktivnostmi tako Sveta Evrope kot tudi Evropske unije, Dekade za vključevanje Romov, Evropskega foruma Romov in potujočih skupin ter z zaključki različnih konferenc, ki so potekale na temo vključevanja Romov v družbo in izboljšanje njihovega položaja. Odbor si je zastavil prioritete za svoje prihodnje delovanje in identificiral potrebe po oblikovanju t. i. tematskih ekspertnih skupin, ki bi obravnavale specifična področja vključevanja Romov v družbo.

 

Odbor se je seznanil tudi z aktivnostmi Sveta Evrope na področju boja proti trgovini z ljudmi, še posebej pa z zaključki Skupine strokovnjakov Sveta Evrope za boj proti trgovini z ljudmi (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings – GRETA). Prav tako je obravnaval tematska poročila o bivanjskih razmerah Romov in izobraževanju Romov, tako glede izvajanja načela t. i. vključujočega izobraževanja nasproti segregaciji in vključevanju Romov v posebne šole, kot tudi problema izostajanja romskih otrok od pouka. Odbor je razpravljal še o tematiki azila, migracijah in svobodi gibanja Romov ter o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri uresničevanju nacionalnih zavez in politik za vključevanje Romov. Nazadnje je odbor na novo izvolil predsedujočega in dva podpredsedujoča ter določil datum svojega naslednjega zasedanja.