Skoči na vsebino

NOVICA

Marolt na Svetu ministrov za notranje zadeve v Bruslju

Državni sekretar mag. Robert Marolt se bo jutri, 6. decembra 2012, v Bruslju udeležil zasedanja Sveta ministrov za notranje zadeve.

Na dnevnem redu zasedanja mešanega odbora bo predstavitev Drugega polletnega poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju schengenskega območja ter predstavitev delovnega programa irskega predsedstva med januarjem in junijem 2013.

 

Ministri se bodo na zasedanju Sveta seznanili s trenutnim stanjem odprtih postopkov za spremembe ključnih aktov iz okvira Skupnega evropskega azilnega sistema. Predsedstvo bo poročalo o stanju pogajanj v zvezi s še štirimi predlogi zakonodajnih aktov (Dublinska uredba, uredba o Eurodac ter recepcijska in postopkovna direktiva), ki jih je treba sprejeti do konca leta 2012, da bi vzpostavili Skupni evropski azilni sistem. Predstavljeno bo Letno poročilo o izvajanju strategije EU za boj proti terorizmu in vmesno poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru Stockholmskega programa, ki predstavlja temeljno vodilo za izvajanje politik in prednostnih nalog v območju svobode, varnosti in pravice v Uniji.