Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Dogovora in Stavkovnega sporazuma

Podpis Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 in Stavkovnega sporazuma ter parafiranje Aneksa št. 6 h KPJS, Aneksa h KPND ter aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev bo potekalo danes, 20. 5. 2013, od 18. ure dalje, v konferenčni dvorani na Langusovi 4 v Ljubljani.

 

Dogodek bo v celoti odprt za javnost.