Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost potnega lista oz. osebne izkaznice

 

Ministrstvo za notranje zadeve državljanom priporoča, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen dokument za potovanje v tujino in ali je ta veljaven.

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije, na podlagi bilateralnih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo, na Hrvaško in v Švico. Prav tako se s slovensko osebno izkaznico lahko potuje v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

 

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Državljanom zato svetujemo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom na turističnih agencijah, na določenih spletnih straneh
(http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/informacije_za_popotnike/) ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države.

 

Vloga za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice se lahko vloži na kateri koli upravni enoti. Predlagamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 14 dni pred dnem potovanja. Vloga se lahko vloži tudi pred datumom dejanskega poteka starega dokumenta. Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oz. osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo 5 let. Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oz. osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico).

 

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oz. zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti. K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba v uničenje predložiti star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oz. ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji biometričnega potnega lista po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa. 

 

Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati.

 

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan dolžan naznaniti pogrešitev listine čim hitreje, najkasneje pa v roku 8 dni (oz. v roku 8 dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete ter je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa (od 50 do 200 evrov za osebno izkaznico in od 125 do 400 evrov za potni list).

 

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov pa se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji. Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. To pride v poštev takrat, ko državljan ostane brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav.

 

Če državljan z dokumentom skrbno ravna, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi ipd.), je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji, ki izda ustrezno potrdilo o prijavi. Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanili kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, ne uporablja več, če ga ponovno najde, saj ima lahko pri prehodu meje težave. Zaradi zaščite pred zlorabo identitete s strani tretje osebe, ki bi morebiti želela uporabiti ukraden, pogrešan ali izgubljen potni list ali osebno izkaznico kot svojo, se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo je zato treba sporočiti upravni enoti.