Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba Ministrstva za notranje zadeve na 60. zasedanju mreže EUPAN

V sredini tega meseca je v Dublinu potekalo 60. zasedanje generalnih direktorjev, pristojnih za javno upravo, neformalne mreže EUPAN, ki so se ga udeležili visoki predstavniki držav članic Evropske unije, predstavniki Evropske komisije in drugih sodelujočih organizacij.

Udeleženci srečanja so izmenjali mnenja, izkušnje in dobre prakse z namenom zagotoviti bolj prožno, strokovno in odzivno javno upravo za državljane, kar je tudi cilj Delovnega programa mreže EUPAN (European Public Administration Network) v obdobju 2013-2014.

 

Irsko predsedstvo je predstavilo zaključke raziskave po državah članicah o trajnostnih reformah v javni upravi, načrtovanju zaposlenih, vlogi kadrovskih služb kot strateških partnerjev v javni upravi in pomenu informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) pri sodelovanju z državljani. Udeleženci srečanja so nato največjo pozornost namenili izvajanju, spremljanju in ocenjevanju učinkovitosti reform v javni upravi, ki so v mnogih državah unije nujno potrebne za zagotovitev čimprejšnjega izhoda iz gospodarske krize. Države, med katerimi je prednjačila Irska, so predstavile svoje načrte in izkušnje z izvajanjem reform in poudarile, da ne gre za kratkoročne reforme, s katerimi bi lažje prebrodili krizo, temveč skušajo sprejeti strateške reforme, ki bodo zagotovile dolgoročne in trajne spremembe v javni upravi.

 

Prav tako so predstavniki razpravljali o praksah držav članic pri načrtovanju števila zaposlenih in zagotavljanju motivacije zaposlenih za doseganje čim boljših rezultatov pri delu. Poudarili so pomen sodelovanja kadrovskih služb pri oblikovanju strategij in delovnih načrtov ministrstva. Udeleženci so tudi predstavili pomen IKT pri povezovanju z državljani in zaključili, da uporaba raznih socialnih medmrežij povečuje pričakovanja državljanov do javne uprave pri zagotavljanju kakovostnejših storitev.

 

Na srečanju so generalni direktorji sprejeli resolucijo, ki zagotavlja uresničevanje zavez iz Programa dela mreže EUPAN v obdobju 2013-2014.