Skoči na vsebino

NOVICA

Nova sestava Komisije za zaščito romske skupnosti

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je spremenila sestavo Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Za predsednico komisije je vlada imenovala državno sekretarko v kabinetu predsednice vlade Tamaro Vonta, za članice in člane pa:
- Marjeto Preželj, Ministrstvo za kulturo,
- Matijo Vilfana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Valentino Lavrenčič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
- Urško Kavčič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
- Branka Novaka, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
- Tomaža Erika Žigona, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Staneta Baluha, Ministrstvo za notranje zadeve,
- Antona Törnarja, Občina Črenšovci,
- Marjana Kardinarja, Občina Dobrovnik,
- Lilijano Štefanič, Občina Kočevje,
- Matejo Jerič, Mestna občina Novo mesto,
- Janjo Rošer, Svet romske skupnosti Republike Slovenije,
- Jožeka Horvata Muca, Svet romske skupnosti Republike Slovenije,
-  Slavka Cenerja, Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in
- Fatmirja Bećirija, Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

 

Dosedanje članice in člani Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti se razrešijo.

 

Komisija za svoje delovanje sprejme poslovnik. Administrativno-tehnične naloge za komisijo opravlja organ, pristojen za narodnosti. Sklep začne veljati s sprejemom na Vladi RS.