Skoči na vsebino

NOVICA

V veljavo stopil nov Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov

Danes, 9. julija 2013, je začel veljati Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/2013.

Pravilnik se je spremenil zaradi prenove policijske zakonodaje. Državni zbor Republike Slovenije je 30. januarja 2013 sprejel Zakon o nalogah in pooblastilih policije, kjer je med drugim določena pristojnost za reševanje pritožb, vloženih zoper delo policistov. Tako se z današnjim dnem preneha uporabljati Pravilnik o reševanju pritožb (Uradni list RS, št. 1/04, 117/05, 111/06 in 15/13 - ZNPPol).

 

Novi pravilnik podrobneje opredeljuje način in postopek obravnavanja pritožb zoper delo policistov pri opravljanju policijskih nalog na ministrstvu za notranje zadeve in v policiji, obrazec službene izkaznice pooblaščencev ministra, postopek za njeno izdajo ter višino, vrste in način povrnitve stroškov udeležbe na seji senata.


Pri obravnavanju pritožb zoper delo policistov se pri ugotavljanju kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin kot pritožbeni razlogi upoštevajo zlasti navedbe pritožnika glede:
– opustitve dejanja oziroma neukrepanja policistov,
– uporabe prisilnih sredstev,
– uporabe policijskih pooblastil ter
– komunikacije, ki se kaže v nedostojnem in nekorektnem odnosu.

 

Podrobnejša predstavitev pritožbenega postopka