Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada potrdila paket zakonov o volilni in referendumski kampanji in o političnih strankah

Na 19. redni seji je Vlada potrdila predloge novel zakonov o volilni in referendumski kampanji, o političnih strankah ter o evidenci volilne pravice. Skupaj s predlaganimi spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga bo Vlada obravnavala jeseni, gre za paket predpisov povezanih z realizacijo pomembnega cilja Ministrstva za notranje zadeve - večja transparentnost na vseh omenjenih področjih.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) bo omogočil večjo transparentnost financiranja volilne in referendumske kampanje ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb zakona. Temeljni cilji, ki jih želi predlagatelj doseči s predlogom zakona, so namreč: zagotovitev večje transparentnosti financiranja volilne in referendumske kampanje, javna dostopnost podatkov iz poročil o financiranju volilnih kampanj, zagotovitev učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb zakona in določitev sankcij, ki bodo sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona.

Več o predlaganih spremembah Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 

Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah. Upoštevajoč priporočila Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope (GRECO), Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Komisije za preprečevanje korupcije, so osnovni cilji predloga zakona predvsem naslednji: vzpostavitev dodatnih mehanizmov, ki bodo učinkoviteje zagotavljali večjo transparentnost financiranja političnih strank, javno dostopnosti podatkov iz letnega poročila stranke, zagotovljen bo učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb zakona in določene bodo sankcije, ki bodo sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona.

Več o predlaganih spremembah Zakona o političnih strankah.

 

Vlada je potrdila tudi predlog Zakona o evidenci volilne pravice. Gre za tehnični zakon, ki določa vodenje evidence volilne pravice, sestavo volilnih imenikov in izdajo volilnih kart. Predlog zakona uvaja racionalizacijo pri več delih vodenja in uporabe evidence volilne pravice.
Več o predlaganih spremembah Zakona o evidenci volilne pravice.