Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada se je seznanila z Letnima poročiloma Inšpekcijskega sveta za leto 2011 in 2012 in s Strateškim načrtom ukrepov IS

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Letnima poročiloma Inšpekcijskega sveta za leto 2011 in 2012. Državne inšpekcijske službe so v letu 2011 opravile 585.435 inšpekcijskih pregledov pri tem izrekle 87.614 ukrepov, med tem ko so v letu 2012 opravile ca. 80.000 manj inšpekcijskih pregledov, in sicer 505.984, pri tem pa izrekle 84.393 ukrepov.

Število inšpektorjev se je iz 1.474 (2011) zmanjšalo na 1.425 (2012) inšpektorjev. V letu 2011 je inšpektor povprečno opravil 397,2 inšpekcijskih pregledov in izrekel 59,4 ukrepov medtem ko je leta 2012 inšpektor opravil v povprečju 355,1 inšpekcijskih pregledov in izrekel 59,2 ukrepov. Zmanjšanje števila inšpektorjev se sorazmerno kaže tudi pri zmanjšanju števila opravljenih pregledov.

 

Vlada RS se je na današnji seji seznanila tudi s Strateškim načrtom ukrepov Inšpekcijskega sveta in z njim soglaša. Strateški načrt je vključen v poročilo za leto 2012, z njim pa se želi okrepiti usklajevalno vlogo Inšpekcijskega sveta, dvigniti strokovnost inšpekcij, povečati učinkovitost, dostopnost in prepoznavnost inšpekcij kot tudi spremeniti usmerjenost inšpekcij k bistvenim kršitvam kot zasledovanje varovanja javnega interesa ter interesa pravnih in fizičnih oseb. S poenostavitvijo postopkov, ustrezno IT podporo, jasno opredelitvijo pristojnosti vseh organov, ki so vključeni v inšpekcijske postopke, bo dosežen cilj, da bodo inšpektorji večino svojega časa lahko namenili neposrednemu izvajanju inšpekcijskega nadzora. Strateški načrt ukrepov je razdeljen po področjih, in sicer: Sprememba zakonodaje v luči poenostavitve inšpekcijskih postopkov, Povečanje dostopnosti in prepoznavnosti inšpekcij, Povečanje učinkovitosti inšpekcij, Okrepiti delovanje inšpekcij na regijski ravni, Spremembe na področju IT v cilju poenotenja informacijskih sistemov, Sodelovanje s sodišči na področju ZP1, Sodelovanje z zainteresirano javnostjo.