Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leta 2013, 2014 in 2015

Vlada RS je na današnji seji sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave ter Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leta 2013, 2014 in 2015. Ta predvideva zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju vsako leto za 1 %.

 


1. Skupni kadrovski načrt

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leta 2013, 2014 in 2015. Izhodišče za pripravo novega SKN za leto 2013 je bilo število zaposlenih na dan 1. 1. 2013, v skladu s sklenjenim dogovorom s sindikati javnega sektorja. To število zaposlenih v januarju 2013 se ciljno zmanjša za 1 %  do konca leta 2013, nato pa se v letu 2014 in 2015 kadrovski načrt vsako leto zmanjša ciljno še za 1%. Pri tem se upoštevajo organizacijske spremembe med organi državne uprave zaradi spremenjene zakonodaje.

 

Vlada je sprejela sklep, da se v okviru kvote SKN določi minimalna kvota za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev, in sicer pri Ministrstvu za finance – Carinski upravi RS (12), Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji (30) in Ministrstvu za obrambo - Slovenski vojski (70). Vlada je naložila ministrstvom, da v okviru kvote dovoljenih zaposlitev posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev. Prav tako je vlada naložila ministrstvom, da zagotovijo delovna mesta za javne uslužbence, ki imajo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas in jim je bil zaradi dela na evropskih projektih začasno spremenjen vir financiranja njihovih plač, zaradi česar se ne štejejo v realizacijo kadrovskega načrta, in sicer s prerazporeditvijo oziroma nadaljevanjem dela na drugih evropskih projektih oziroma v okviru veljavnega skupnega kadrovskega načrta oziroma potrebnih sprememb skupnega kadrovskega načrta. Vlada RS bo dajala soglasja za zaposlitev po 186. členu ZUJF, če bo poleg ostalih pogojev za izdajo soglasja po 183. členu ZUJF s strani organa izkazano tudi doseganje znižanja števila zaposlenih glede na sprejet skupni oziroma zbirni kadrovski načrt.


2. Zbirni kadrovski načrt

 

Vlada RS je sprejela tudi Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leta 2013, 2014 in 2015. Vlada je sprejela sklep, da minister v okviru dovoljenega števila zaposlitev iz zbirnega kadrovskega načrta določi dovoljeno število zaposlenih pri posamezni osebi javnega prava, ki sodi v njegovo pristojnost. Minister lahko med letom spreminja kadrovske načrte oseb javnega prava v okviru kvote, določene v zbirnem kadrovskem načrtu. 

 

 

Ob tem še dodajamo, da je trend zmanjševanja števila zaposlenih prisoten že nekaj let. Od 1. 1. 2006 se je civilni del državne uprave glede na dejansko število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, zmanjšal za 3262 zaposlenih ali 18,2%. Število vseh zaposlenih, vključno s Policijo, vojsko in UIKS, pa se je zmanjšalo za 2825 ali 8,2%. Na grafu je dodana tudi prognoza gibanja števila zaposlenih glede na danes sprejet skupni kadrovski načrt.