Skoči na vsebino

NOVICA

MNZ v preverjanje prejel podpise v podporo prvi evropski državljanski pobudi v Sloveniji

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije je danes, 12. septembra 2013, Ministrstvu za notranje zadeve v preverjanje predal elektronsko zbrane izjave podpore prvi evropski državljanski pobudi v Sloveniji "Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago".

 

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi ureja ljudsko iniciativo razpisa zakonodajnega referenduma na ravni Republike Slovenije, če to zahteva najmanj 40.000 volivcev, pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora, zahteva pa mora biti podpisana s podpisi najmanj 2.500 volivcev. Pravilnost navedbe podatkov in volilne pravice 2.500 podpisnikov preverja MNZ, obrazci podpore 40.000 volivcev pa se v roku 35 dni potrjujejo na upravnih enotah.  

 

Pravna podlaga za evropsko državljansko pobudo je v Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi, ki določa postopke in pogoje za državljansko pobudo. Evropska državljanska pobuda je poziv Evropski komisiji, naj predlaga zakonodajo na področju politike, ki je v pristojnosti EU. Državljansko pobudo mora podpreti vsaj en milijon državljanov EU iz vsaj ene četrtine vseh držav članic, to je iz najmanj sedmih držav. Uredba EU v 7. členu določa tudi najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice. V Republiki Sloveniji je potrebno zbrati najmanj 6.000 podpisnikov.

 

Preverjanje zbranih izjav v podporo evropski državljanski pobudi »Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!«, za katero je bil na podlagi pooblastila v Sloveniji organizator zbiranja podpisov Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, bo prvo preverjanje tovrstne pobude v Republiki Sloveniji.  

 

Zbiranje podpisov se je zaključilo dne 9. septembra 2013. Skladno s Slovensko implementacijsko Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi bodo organizatorji posredovali v preverjanje izjave o podpori, ki so zbrane v papirnati obliki, in izjave o podpori, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo naprednega elektronskega podpisa, upravnim enotam na območju, kjer so bile izjave o podpori zbrane, to je upravnim enotam Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Sežana. Skupaj je bilo po navedbah organizatorja na papirju zbranih okrog 6.000 izjav. Podpore so se zbirale tudi spletno. Na ta način je bilo po navedbah organizatorja zbranih okrog 15.000 podpor, ki jih bo preverjalo Ministrstvo za notranje zadeve. 

 

Predlagano državljansko pobudo so bili upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament. Tako upravne enote kot Ministrstvo za notranje zadeve bodo preverjali volilno pravico in pravilnost navedbe osebnih podatkov podpisnikov izjav.

 

8. člen Uredbe EU določa trimesečni rok, v katerem je potrebno predložene izjave o podpori preveriti. Po končanem preverjanju bo Ministrstvo za notranje zadeve organizatorju izdalo potrdilo o številu veljavnih izjav o podpori.