Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv promotorjem za projekt Tetra

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva, v katerem poziva vse zainteresirane osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno - zasebnega partnerstva »Dokončanje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije, prva faza – projekt TETRA«. Ta obsega nadgradnjo in dokončanje obstoječega oziroma izgradnjo novega omrežja, z delovanjem, vzdrževanjem in upravljanjem sistema ter izvajanje operaterske funkcije.

Gre za enega prvih predvidenih projektov javno - zasebnega partnerstva v državni upravi. Ministrstvo za notranje zadeve namreč želi čim prej in čim bolj racionalno vzpostaviti sistem enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov, ki ga potrebujejo policija in ostali organi javne in nacionalne varnosti za nemoteno opravljanje dela.


Posebna komisija, imenovana za izvedbo poziva promotorjem, bo na osnovi promocijskih ponudb in postavljenih kriterijev vladi predložila ugotovitve predhodnega postopka – poziva promotorjem. Temu pa sledi, če bo vlada projekt potrdila, objava mednarodnega javnega razpisa za javno - zasebno partnerstvo.


Najava poziva je objavljena tudi v Uradnem listu RS in v Uradnem listu EU.